Wind: Δικαίωμα προτίμησης για το 27,4% της Forthnet

H WIND απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) 3.503.073 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet.
Η εταιρία Forthnet A.E. ανακοίνωσε σήμερα ότι, με την από 23/07/2013 γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία LARGO LIMITED, με την οποία η εταιρεία ενημερώνει ότι η WIND απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (call option) 3.503.073 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet που αντιστοιχούν σε ποσοστό 27,04% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που ανέρχεται σε 12.952.610.

Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η απόκτηση αυτού του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς συμφωνήθηκε μεταξύ της WIND και της ZESMERO LIMITED, η οποία και κατέχει τις σχετικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, δυνάμει συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της WIND και της ZESMERO LIMITED στις 18/07/2013. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη Forthnet μπορεί να ασκηθεί μετά από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας από τα μέρη, ήτοι από την 18η.07.2014 και εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή.
Τέλος, γνωστοποιήθηκε

α) ότι η LARGO LIMITED κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας LARGO INTERMEDIARY HOLDINGS LIMITED, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 100% της εταιρείας CRYSTAL ALMOND SARL και η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της WIND

και β) ότι οι μετοχές της LARGO LIMITED είναι ευρείας διασποράς και η εταιρεία δεν ελέγχεται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποιηθείσα συμφωνία, το ποσοστό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου για τα οποία συμφωνήθηκε η απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς υπερβαίνει το όριο του 25% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.