Επιστράφηκαν στο δημόσιο ταμείο 29,9 εκατ. € από παράνομες συντάξεις

paran_syntaxeis
paran_syntaxeis

Περισσότεροι από 4.000 είναι οι περιπτώσεις συνταξιούχων του Δημοσίου που είτε δεν έχουν απογραφεί είτε έχουν αποβιώσει και εισέπτρατταν για μεγάλο χρονικό διάστημα συντάξεις. Τα ποσά που καταβλήθηκαν παράτυπα, φθάνουν στα 42,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων έχουν επιστραφεί στα κρατικά ταμεία 29,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί ανέρχονται σε 1.373, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Σε 2.658 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά τον θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχεται σε 42,8 εκατ. ευρώ.

Υστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών έχει ανακτηθεί το ποσό των 29,9 εκατ. € (20,6 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων, μέσω ΔΙΑΣ και 9,3 εκατ. € (καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ).

Για το υπόλοιπο ποσό των 12,9 εκατ. € συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΛΚ, καθώς και η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής ανέρχεται σε 989.604 € ανά μήνα.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως εντός του 2013 αίτηση συνταξιοδότησης υπέβαλαν 23.466 δημόσιοι υπάλληλοι και πλέον οι συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονται σε 448.746 άτομα.

Η… αναμονή για την απονομή σύνταξης έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τους στρατιωτικούς και υπαλλήλους Σωμάτων Ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου έξι μήνες για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ειδικών κατηγοριών, από 11-12 μήνες το 2012.