Νέα αναδιάρθρωση του Δ.Σ. της εταιρείας REDS Α.Ε

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης (δείτε ΕΔΩ) του Δ.Σ. της εταιρείας REDS Α.Ε. νέα αναδιάρθρωση του Δ.Σ. ανακοινώθηκε, χθες.

Συγκεκριμένα, η κ. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη του Νικολάου τοποθετήθηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Διοκητικό Συμβούλιο της REDS Α.Ε. για το υπόλοιπο της θητείας του καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το υπόλοιπο της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ Δημήτριου Χατζηγρηγοριάδη. Κατόπιν τούτων,

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μέλος μη εκτελεστικό)

2. Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Σύμβουλος (μέλος εκτελεστικό)

4. Γεράσιμος Γεωργούλης του Ιωάννη, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)

5. Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος (μέλος μη εκτελεστικό)

6. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο -μη εκτελεστικό)

7. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη του Νικολάου, Σύμβουλος (μέλος ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό)

Β. Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1. Χαρίτων Κυριαζής, Πρόεδρος

2. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη, μέλος

3. Θεόδωρος Πανταλάκης, μέλος