Υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών

Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείο Εσωτερικών. Μια μείζονα νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, που όπως σημειώνει ο υπουργός, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

«Ένα συνεκτικό πακέτο μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμησης της βίας σε βάρος των γυναικών με ρυθμίσεις για την:

• ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στη Βουλή και στην Ευρωβουλή
• εισαγωγή της διάστασης του φύλου σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών για την κοινωνική αλληλεγγύη
• κατοχύρωση της πραγματικής ισότητας των φύλων στην εργασία και τα ΜΜΕ
• δημιουργία για πρώτη φορά στη χώρα μας ενός ολοκληρωμένου δικτύου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Τη μεταρρύθμιση του συστήματος απόδοσης ιθαγένειας, κατοχυρώνοντας ενιαίες και διαφανείς διαδικασίες με μέτρα για την:

• αναμόρφωση του τεστ πολιτογράφησης με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές
• αντικειμενοποίση του τεστ γλωσσικής επάρκειας
• μείωση της γραφειοκρατίας και την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων
• μέριμνα για ευάλωτες ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.α.)
• αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος των ανιθαγενών συμπολιτών μας.

Αλλά και μια σειρά από ρυθμίσεις που εγγυώνται την επαρκή στελέχωση και την ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και αποκαθιστούν τα εργασιακά δικαιώματα πολλών κατηγοριών εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση:

• οι οκτώ και πλέον χιλιάδες εργαζόμενοι της μεγάλης προκήρυξης 3Κ στην καθαριότητα και την ύδρευση θα αναλάβουν κανονικά υπηρεσία, μόλις βγουν οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων από τον ΑΣΕΠ.
• οι δήμοι θα μπορούν και αυτό το καλοκαίρι να προσλάβουν το απαραίτητο εποχικό προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κρίσιμους τομείς όπως η πυροπροστασία και οι κοινωνικές υπηρεσίες.
• οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί που το 2014 μετατάχθησαν υποχρεωτικά, αποψιλώνοντας τις σχετικές υπηρεσίες των δήμων, ανακτούν το δικαίωμα να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, εφόσον το επιθυμούν».