Ένας ακόμη αριθμός ακινήτων από περιοχές του Γαργηττού Ι & ΙΙ του Γέρακα μπορεί από σήμερα να συνδεθεί με τον αγωγό αποχέτευσης

Ένας ακόμη σημαντικός αριθμός ακινήτων στις Πολεοδομικές Ενότητες Γαργηττός Ι & ΙΙ της δημοτικής ενότητας Γέρακα από σήμερα μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης αρκεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση με την επισύναψη σειράς δικαιολογητικών. (προσδιορίζονται παρακάτω)

Τα ακίνητα που είναι προς σύνδεση περικλείονται από τις οδούς:

Ανθέων, Ελάτης, Κλεισθένους. Πίνδου, Μελίτωνα, Βοΐου, Αγίου Νεκταρίου, Αριστείδου, Ίδης, Παναχαϊκου, Μιλτιάδου, Αριστογείτωνος, Αθηνάς.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης υπογεγραμμένη από το Δήμαρχο κ. Αθ. Ζούτσο.

«Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέλθετε στο Γραφείο Ύδρευσης (ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ιθάκης 12 – Γέρακας, τηλ. 210 66 04 621 – 210 66 04 623) για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη γνωστοποίηση των τεχνικών στοιχείων αναμονής του ακινήτου σας.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι:

  1. Απλό αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου, ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος.
  2. Πίνακας σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας (εάν υφίσταται)
  3. Απλό αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου από την πολεοδομία
  4. Απλό αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
  5. Απλό αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης (από το φάκελο οικοδομικής αδείας)
  6. Απλό αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης (όλων των υδρομέτρων του ακινήτου)»