Η Ένωση Περιφερειών διαφωνεί με την απομείωση των Εθνικών Πόρων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Την ανησυχία του για την περαιτέρω απομείωση των Εθνικών Πόρων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς τις Περιφέρειες εξέφρασε με ομόφωνο τρόπο, το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας στην σημερινή (4 Φεβρουαρίου 2020) συνεδρίαση του.

Η αντίδραση του Δ.Σ. προκλήθηκε από την ενημέρωση που είχε από το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφορικά με την κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 στις Περιφέρειες.

Το Δ.Σ της ΕΝ.ΠΕ θεωρεί πως με τη συγκεκριμένη απόφαση τίθενται σοβαρά ζητήματα λειτουργίας των Περιφερειών.

Η εν λόγω απόφαση -επισημαίνεται- θίγει τον πυρήνα της αναπτυξιακής πολιτικής που αποδεδειγμένα υλοποιούν με επιτυχία οι Περιφέρειες, καθώς ουσιαστικά μειώνει την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και εκτέλεσης αρμοδιοτήτων.

Για αυτό τον λόγο το Δ.Σ της ΕΝ.ΠΕ ζητά από τo αρμόδιο Υπουργείο την άμεση επανεξέταση της κατανομής των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 προς τις Περιφέρειες.