Τον Σεπτέμβριο θα συζητηθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό

Με διατάξεις για αύξηση δόσεων οφειλών, για παραγραφές οφειλών, για διαδοχική ασφάλιση για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών ξεναγούς, σώματα ασφαλείας.   

Σε βάθος 10ετίας θα παραγράφεται εφεξής το χρέος προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία που έχει δημιουργηθεί λόγω μη καταβολής εισφορών. Ταυτόχρονα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορούν να αποπληρωθούν σε 24 δόσεις και όχι σε 12 όπως είναι έως τώρα, με την πάγια ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ. Αυτές είναι οι βασικές παρεμβάσεις που προτίθεται να κάνει το υπουργείο Εργασίας, καταθέτοντας στην Βουλή μίνι Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, εντός Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, θα υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις που αφορούν την κατάργηση της εισφοράς 1% που επιβάλλεται στους δημόσιους υπαλλήλους, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας (ΤΠΔΥ).

Επίσης, αναμένεται να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης σύνταξης για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, για φορείς εκτός ΕΦΚΑ (πχ επαγγελματικά ταμεία). Ξεχωριστά άρθρα στο νομοσχέδιο θα αφορούν τους ένστολους, αλλά και ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι οι ξεναγοί. Παράλληλα θα υπάρχουν παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της λειτουργίας του ΤΕΚΑ, καθώς και για λειτουργικά θέματα του ΕΦΚΑ.

Πιο αναλυτικά, στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, έχει αποφασιστεί να συμπεριληφθούν οι εξής διατάξεις:

– Δόσεις οφειλών: Οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης οφειλών, από 12 θα γίνουν 24, προκειμένου ο ΕΦΚΑ να εναρμονιστεί με την Εφορία. Θα υπάρξει δικαίωμα μετατροπής στο νέο καθεστώς για όσους βρίσκονται ήδη σε καθεστώς καταβολής δόσεων, έτσι ώστε να περιοριστεί η μηνιαία επιβάρυνσή τους. Θα ορίζεται με σαφήνεια ότι η ρύθμιση θα παραμένει ενεργή, μόνο εάν ο οφειλέτης καταβάλλει εμπρόθεσμα και τις τρέχουσες εισφορές.

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων: Αναμένεται να καταργηθεί η εισφορά 1% που παρακρατείται και καταλήγει στο ΤΠΔΥ. Είναι ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο η εν λόγω καταβολή να προσμετρηθεί στις τακτικές εισφορές που καταλήγουν στο εν λόγω Ταμείο, το οποίο χορηγεί εφάπαξ στους δημόσιους υπαλλήλους. Εάν όμως επικρατήσει μόνο το σκέλος της κατάργησης της εισφοράς, τότε θα υπάρξει και ανάλογη βελτίωση στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων.

– Παραγραφή: Πρόκειται για εφαρμογή απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που έχει δημοσιευθεί ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Αφορά τις αξιώσεις του ΕΦΚΑ προς επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές. Εφεξής το όριο των αξιώσεων υποχωρεί στα 10 έτη, από 20 έτη που είχε τοποθετηθεί με το «νόμο Κατρούγκαλου», καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική την σχετική διάταξη. Μάλιστα, είναι πιθανό να ορίζεται ότι από το 2027 και μετά, το όριο της παραγραφής θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο, στην πενταετία.

– Διαδοχική ασφάλιση: Στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα υπάρχει ειδική ρύθμιση, με την οποία θα προβλέπονται εφεξής ενιαίοι όροι για την αίτηση διαδοχικής σύνταξης μεταξύ του ΕΦΚΑ και των φορέων εκτός αυτού. Ως τέτοιοι, λογίζονται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Στην ίδια κατηγορία θα βρίσκονται και τα 4 ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ).

Αυτά είναι το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ) και το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ).

Το ίδιο θα ισχύει και τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας. Η διάταξη αναμένεται να ορίζει ότι για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να υπάρχουν 1.000 Ημέρες Ασφάλισης στον τελευταίο Ασφαλιστικό Φορέα του εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 500 θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα 2 τελευταία χρόνια. Έως τώρα, το αντίστοιχο όριο είναι 1.500 και 600 αντίστοιχα, γι’ αυτά τα Ταμεία που βρίσκονται εκτός ΕΦΚΑ.

– Ξεναγοί: Σε ξεχωριστή διάταξη θα ορίζεται ότι εφεξής θα είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από τους ξεναγούς. Έως τώρα αυτός ο κλάδος επαγγελματιών που θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι δεν υπάγονταν σε αυτή τη διαδικασία.

– Ένστολοι – Σώματα Ασφαλείας: Θα υπάρχει διάταξη για την μάχιμη 5αετία που ισχύει για τους Ένστολους και τα Σώματα Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό).