Σύγκληση του Δημοτ. Συμβουλίου Παλλήνης για το Σχέδιο Πόλης Ανθούσας με κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης

Το Σχέδιο Πόλης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο των κατοίκων της Ανθούσας, κυρίως για τα αδιέξοδα που έχουν αναδειχθεί σε ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής κοινωνίας.

Με πρωτοβουλία 13 Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης, συνέρχεται την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 8 μ.μ. σε διαδικτυακή συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου του υπ. αριθμ. 18537/04-06-2021 εγγράφου Δημοτικών Συμβούλων με θέμα την “πράξη εφαρμογής της Ανθούσας”
 2. Λήψη απόφασης για την 2η κατανομή πιστώσεων έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.

Το θέμα που συσπείρωσε για μια ακόμη φορά τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και έφερε τις υπογραφές όλων των μελών της στο ίδιο έγγραφο, αφορά το Σχέδιο Πόλης της Ανθούσας και με το κοινό αίτημα τους, ζητούν ενημέρωση και παράταση της 1ης Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής με το σκεπτικό ότι (στον ενδιάμεσο χρόνο) «πρέπει να ληφθούν άμεσα εκείνες οι πολιτικές αποφάσεις που θα οδηγούν σε ενέργειες στήριξης των θιγόμενων ιδιοκτητών.»

Τι συμβαίνει με ορισμένες περιοχές με επίκεντρο το «Κούτελο» Ανθούσας

Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος σε σχέση με το Σχέδιο Πόλης, λίγα λόγια:

Στο σχέδιο της Πράξης Εφαρμογής υπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα, τα οποία θα μπλοκάρουν την εξέλιξη της ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης.

Το πρώτο έχει να κάνει με ορισμένες περιοχές στις οποίες οι ιδιοκτησίες είναι «εξ αδιαιρέτου», σε ενιαία μεγάλη έκταση.

Οι ιδιοκτησίες θα χρεωθούν εισφορά σε γη, (αθροιστικά!!!), περίπου 49%. Μετά την εισφορά μετατρέπονται σε μη άρτιες. Αν μετατραπεί η εισφορά γης σε χρήμα συν την εισφορά σε χρήμα και σε συνδυασμό με τον καθορισμό της τιμής μονάδας, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά. Περίπου σαν να ξαναγοράζουν το οικόπεδό τους.

Η αγορά «εξ αδιαιρέτου» από τους μικροϊδιοκτήτες έγινε με βάση το τοπογραφικό σχέδιο στο οποίο ορίζεται η θέση της κάθε ιδιοκτησίας, καθώς και οι δρόμοι, χωρίζοντας την έκταση σε «Οικοδομικά Τετράγωνα».

Στο σχέδιο της Πράξης Εφαρμογής, ενώ αναγνωρίζεται η πραγματικότητα του σχεδίου, όσον αφορά τους δρόμους και τα «ΟΤ», όπως ορίζονται σε αυτό, δεν αναγνωρίζεται ο ορισμός της θέσης της κάθε ιδιοκτησίας, με βάση την οποία ο ιδιοκτήτης αγόρασε.

Ποια η κατάληξη; Μετά τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, κατανέμεται «εξ αδιαιρέτου» η εναπομένουσα ιδιοκτησία αναλογικά σε κάθε τετράγωνο. Έτσι, ένα οικόπεδο στο οποίο μπορεί να υπάρχει και κατοικία, εμφανίζεται να είναι 5 τ.μ. στο Α’ «ΟΤ», 12 τ.μ. στο Β’ «ΟΤ», 20 τ.μ. στο Γ’ «ΟΤ» κ.ο.κ.

Το κοινό έγγραφο της αντιπολίτευσης

Θέμα: Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την Πράξη Εφαρμογής της Ανθούσας

Κύριε Πρόεδρε,

Η 1η ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της Ανθούσας, ανέδειξε πλήθος ζητημάτων που άπτονται των ιδιοκτησιών. Περίπου οι μισοί ιδιοκτήτες οικοπέδων της Π.Ε. Ανθούσας, θίγονται από το ιδιοκτησιακό πρόβλημα που προέκυψε.

Επειδή, δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι στην εξέλιξη του προβλήματος και επειδή πρέπει να ληφθούν άμεσα εκείνες οι πολιτικές αποφάσεις που θα οδηγούν σε ενέργειες στήριξης των θιγόμενων ιδιοκτητών, αιτούμαστε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ενημέρωση για την Πράξη Εφαρμογής της Ανθούσας καθώς και τη λήψη απόφασης για παράτασης της 1ης Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής της Ανθούσας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Παναγιώτης Μερτύρης
 2. Ειρήνη Κουνενάκη
 3. Θεοδώρα Πασχαλίδου
 4. Τριανταφυλλιά Δασκαλάκη,
 5. Αθανάσιος Οικονόμου
 6. Νεκτάριος Καλαντζής
 7. Παναγιώτης Χριστοφιλέας
 8. Γιάννης Χαλκίδης
 9. Μαρία Αμοργιανού
 10. Μίλια Κόπτη
 11. Γιώργος Ριζάς
 12. Δημήτριος Καρκούλιας
 13. Κωνσταντίνος Μήλας