Μέσω του Δ.Σ. Παιανίας η αναγγελία της ΕΥΔΑΠ για σύνδεση αποχέτευσης του Δήμου Σαρωνικού με το ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου!

Με κατά πλειοψηφία απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας συναίνεσε στην πρόταση της ΕΥΔΑΠ για την κατάληξη των λυμάτων του παράλιου μετώπου του Δήμου Σαρωνικού (Παλαιά Φώκαια-Λαγονήσι) στο ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου.  

Είναι ο δεύτερος Δήμος που πρόκειται να συνδεθεί με το κατασκευαζόμενο ΚΕΛ, ο πρώτος ήταν αυτός της Παλλήνης δεδομένου ότι ο οικισμός της Κάντζας είναι ήδη προγραμματισμένο να αποχετεύεται στο ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου. 

Το δίκτυο του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας με κατάληξη των υδάτων στην Χαμολιά

Την πρόταση της ΕΥΔΑΠ προς το Δήμο Παιανίας ψήφισαν οι δύο συνεργαζόμενες παρατάξεις της συμπολίτευσης (13 Δημοτικοί Σύμβουλοι), 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης επέμεναν στην αναβολή της συζήτησης και ένας τάχθηκε κατά της αποχέτευσης των λυμάτων στο ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι κατά της πρότασης της ΕΥΔΑΠ είχε αντιδράσει με έντονο τρόπο ο Δήμος Μαρκοπούλου επί Δημοτικής Αρχής Σωτήρη Μεθενίτη, με κύριο επιχείρημα την περιβαλλοντική επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής Χαμολιάς όπου και πρόκειται να καταλήγει ο αγωγός απορροής των υπολειμμάτων επεξεργασίας των λυμάτων στο ΚΕΛ.

Δείτε ΕΔΩ δημοσίευμα του ΝΕΟΛΟΓΟΥ για τις αντιδράσεις του Σωτηρη Μεθενίτη τον Σεπτ. 2018

Η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Παιανίας

Για την ληφθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας απόφαση, η Δημοτική Αρχή εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με μια σημαντική απόφαση (ελήφθη κατά πλειοψηφία) το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας στηρίζει τον αγροτικό κόσμο του κάμπου των Μεσογείων.

Ενισχύοντας το φορτίο στο ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας εξασφαλίζει μεγαλύτερες εκροές υδάτων που θα αξιοποιηθούν για τις ανάγκες άρδευσης των εκτάσεων προς όφελος των αγροτών.

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης αναφέρθηκε σε ευκαιρία για τους καλλιεργητές της περιοχής οι οποίοι με την ολοκλήρωση του έργου θα ωφεληθούν από μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλώμενου νερού προκειμένου στην αντιμετώπιση και άμβλυνση ενός χρόνιου προβλήματος της περιοχής.

Συμπλήρωσε πως σήμερα οι περισσότερες γεωτρήσεις είναι υφάλμυρες ενώ η χρήση τους εκτοξεύει το κόστος παραγωγής των αγροτών.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η εξέλιξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΚΕΛ Κορωπίου – Παιανίας.»