Στις 46.207 οι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές

Στις 46.207 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από φοιτητές για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1.000 € ετησίως. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, από τις 46.207 αιτήσεις, αξιολογήσιμες είναι 44.492, ενώ 1.715 αιτήσεις έχουν ήδη απορριφθεί από το σύστημα ως μη αξιολογήσιμες.

Από τα ιδρύματα έως τώρα έχουν εγκριθεί 20.853 ενώ έχουν απορριφθεί οι 2.741.

Επίσης, το 28% των προς αξιολόγηση αιτήσεων απαιτούν την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο έλεγχος των κριτηρίων χορήγησης του Στεγαστικού Επιδόματος, που καταβάλλεται από το 2004 στους φοιτητές, έγινε φέτος με την αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων με τη βάση δεδομένων του taxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και με το πληροφοριακό σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Για την καταβολή του επιδόματος, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δρομολογήσει χρηματοδότηση ύψους περίπου 26 εκατομμυρίων €.