Οι προτάσεις/διεκδικήσεις των 13 Δήμων της Ανατ. Αττικής στο Αναπτυξιακό Συνέδριο στο Λαύριο

Σειρά επεξεργασμένων προτάσεων κυρίως διεκδικητικού χαρακτήρα και εισηγήσεων επί στοχευμένων θεμάτων που χρήζουν αναθεώρησης ή αυξημένης υποστήριξης, θα καταθέσει στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Αττικής -το 12ο σε όλη τη χώρα- το forum των 13 Δημάρχων της περιοχής μας, αύριο, Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018, ενώπιον του πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα στην αίθουσα του Τεχνολογικού-Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Το σύνολο των προτάσεων, διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή όλων των Δημάρχων και καλύπτουν σημαντικά θεματικά πεδία όπως η τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής προσανατολισμένα στην χωροταξία, πολεοδομία, χρήσεις γης, δασικά, δηλαδή, ενότητες που επί δεκαετίες αντιμετωπίστηκαν με αποσπασματικό τρόπο και με πελατειακή νοοτροπία, με ό,τι αυτό έμελλε να κοστίσει στην εξέλιξη και ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρόκειται να συμβεί την Παρασκευή και το Σάββατο, 30 και 31 Μαρτίου στο Λαύριο, η συγκέντρωση 13 Δημάρχων των Δήμων Ανατολικής Αττικής και η ανάδειξη προβλημάτων και στόχων επί του συνόλου της περιοχής, πρέπει να συνομολογηθεί ότι συμβαίνει για πρώτη φορά στην περιοχή μας, γεγονός που από μόνο του εντείνει την …υποψία ότι η Ανατολική Αττική από ….Υπόλοιπο που ήταν στην ονοματολογία, πλέον, αντιμετωπίζεται ως εν δυνάμει Περιφέρεια!

Αναντίρρητα, η διεξαγωγή του Αναπτυξιακού Συνεδρίου είναι μια σημαντική υπόθεση και ως τέτοια χαιρετίζεται με την ελπίδα, να εισακουστεί η πρόταση-ευχή των 13 Δημάρχων με την οποία ολοκληρώνεται το πόνημα των προτάσεων τους: «να γίνεται -εφεξής- σε μόνιμη βάση η διοργάνωση του αναπτυξιακού συνεδρίου ανά τριετία» και παράλληλα «να δημιουργηθεί επιτροπή παρακολούθησης της προόδου των εργασιών.»

Ακολουθεί το κείμενο με τις προτάσεις των 13 Δήμων της Ανατολικής Αττικής:

«Σκοπός κάθε αναπτυξιακού συνεδρίου είναι η συνεννόηση των παραγωγικών φορέων, των θεσμικών παραγόντων και των θεσμών εκπροσώπησης κάθε περιοχής σε ένα εθνικό- σε πρώτη φάση- σχεδιασμό ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας που φυσικά προϋπάρχει ή διαμορφώνεται σε πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που προηγείται του συνεδρίου.

Σε ένα συνέδριο με τέτοια σκοποθεσία επιβάλλεται να γνωρίζουν όλοι οι συμμετέχοντες ή να λαμβάνουν υπόψη τους :

• τις δεσμεύσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές του ελληνικού κράτους και τις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικές με την «ανάπτυξη» που εφαρμόζονται- οι οποίες έχουν ήδη δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην αγορά και στους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας- είτε αρνητικό είτε θετικό- και άλλες που ακολουθούν.

Στο δικό μας αναπτυξιακό συνέδριο δεν φαίνεται να προϋπάρχει ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης ή συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών και κανόνων βάσει των οποίων καλούμαστε να προσαρμόσουμε αιτήματα και πολιτικές προς πρακτική εφαρμογή.

Υπάρχει βεβαίως μια προσπάθεια συλλογής αιτημάτων από τους Ο.Τ.Α και επιλεγμένους συλλογικούς φορείς εντός του Μαρτίου 2018 από το Γραφείο του Πρωθυπουργού και με τη συνδρομή θεσμικών προσώπων της Τ.Α Β βαθμού ή άλλων παραγόντων του Κυβερνώντος κόμματος. Άρα, εκ των ενόντων, το πλαίσιο συνεννόησης των παραγωγικών φορέων, των πολιτικών θεσμών και άλλων συλλογικών φορέων φαίνεται να γίνεται σε αυτό το επίπεδο και προφανώς στο Συνέδριο που σήμερα (30.03.2018) διεξάγεται να εκφραστεί ένα είδος forum αυτών των φορέων που θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια μαζί με άλλα συμπεράσματα των περιφερειακών συνεδρίων.

Εμείς, οι Ο.Τ.Α Α βαθμού Ανατολικής Αττικής, επιθυμούμε, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο διαλόγου, να βοηθήσουμε σε μια εθνική συνεννόηση, σε ένα εθνικό σχέδιο για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομία το οποίο :

• θα έχει συνέχεια στις Κρατικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές μας,

• θα το σεβαστούν οι εκάστοτε εθνικές κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Διεθνείς Οργανισμοί

θα αποκαταστήσει την κανονικότητα στην Ελληνική Οικονομία, σε συνθήκες υγιούς επιχειρηματικού πεδίου με τους πολίτες (ανέργους, υποαπασχολούμενους, εργαζομένους, Έλληνες μετανάστες γενιάς Μνημονίων κ.α) σε καλύτερη θέση, με αξιοπρεπείς μισθούς, με πλήρη κοινωνικά δικαιώματα όπως το Ελληνικό Σύνταγμα και ο ιδρυτικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει.

Για να είναι επιτυχημένο το Αναπτυξιακό Συνέδριο πρέπει στο τέλος του να καταλήξει σε ένα Οδικό Χάρτη Υλοποίησης των συμπερασμάτων του.

Κάθε κρατικός και τοπικός φορέας θα καταγράφεται στον Χάρτη με τις συναρμοδιότητες και τις αρμοδιότητές του και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στο βαθμό φυσικά που πρέπει να προηγηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις –που προτείνουμε και θα αξιολογηθούν- να είναι και αυτές μέσα στον Χάρτη.

Δεν μπορεί η εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση να φαίνεται ότι ακολουθεί κατά γράμμα και με βάσει Οδικό Χάρτη Μεταρρυθμίσεων και ανάλογων δόσεων δανείων και μέτρων αποκλιμάκωσης… τα Μνημόνια και στην εσωτερική διαδικασία υλοποίησης να μην έχει την ίδια αφοσίωση και αγωνία για τις δικές της διαδικασίες μεταρρυθμίσεων και υλοποίησης πολιτικών με αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Εμείς οι 13 Δήμοι της Ανατολικής Αττικής συντονιζόμαστε από κοινού για την ανάδειξη της κύριας διαχρονικής αιτίας αδυναμίας χάραξης μακροπρόθεσμης βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής: την έλλειψη βασικών υποδομών των πόλεων μας που σχετίζεται φυσικά με την μονοδιάστατη αντίληψη ανάδειξης του Λεκανοπεδίου της Αθήνας-Πειραιά και τη μεταφορά προβλημάτων του στην περιφέρεια της Αττικής χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες προβλέψεις υποδομών.

Λύνουμε ζητήματα βασικών υποδομών τώρα για να μπορούμε να σχεδιάζουμε την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας στον νευραλγικό γεωγραφικό χώρο της Αν. Αττικής και την επαναθεμελίωση της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιαίτερα σήμερα που οι απειλές από την Τουρκία είναι περισσότερο από ποτέ ξεκάθαρες χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και άμεσες ενέργειες στις θεματικές της Ανάπτυξης. Είναι όρος για να ενισχύσουμε την Εθνική μας Κυριαρχία σε μια Ευρώπη που οφείλει να υπερασπιστεί τις αρχές και της αξίες της.

Δεν μπορούμε όμως και να προγραμματίζουμε την «ανάπτυξη» σε πήλινα πόδια. Δεν μπορεί π.χ. ένα εργαλείο ανάπτυξης όπως οι Οργανωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε) να μην αξιοποιείται και να αποκλειόμαστε ως Ανατολική Αττική λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων με υποψία πολιτικής σκοπιμότητας…

Λύνουμε τέλος ζητήματα Θεσμικά, Οικονομικά, μόνιμου προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν μπόρεσε το πρόγραμμα «Καλλικράτης» να αντιμετωπίσει. Έτσι ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να γίνουν πρωταγωνιστές της Ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας με τους πολίτες «όρθιους» και τους παραγωγικούς κλάδους τις μεγάλες και μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις σε διάταξη μάχης και αντοχής.

Ο εκλογικός νόμος δεν ήταν ποτέ το πρώτο και βασικό πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κυβερνησιμότητα στους Δήμους πρέπει να εξασφαλίζεται πάση θυσία σε μια περίοδο που τα οξυμμένα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα των πολιτών μας μαζί με την γεωπολιτική αστάθεια δεν ευνοούν νέους πειραματισμούς.

Θεματολογία Αναπτυξιακού Συνεδρίου

Ζητήματα των 13 Ο.Τ.Α

1. Τροποποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής (Ρ.Σ.Α)2021- Ν.4277/14

Το Α και το Ω κάθε αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι το Ρυθμιστικό Σχέδιο. Οι Δήμοι της Αν. Αττικής ζητάνε την τροποποίησή του Ν.4277/14 καθότι πολλές από τις προτάσεις τους δεν συμπεριλήφθηκαν στο Ν/σ ενώ σε πολλές των περιπτώσεων αγνοήθηκαν ή έγινε αποσπασματική αναφορά χωρίς πρακτικές συνέπειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανάλογα διατάγματα εφαρμογής του δεν εκδόθηκαν. Σε όσα θετικά προέβλεπε – γι’ αυτό και ζητάμε βελτιώσεις- δεν έχουμε δει μεγάλα βήματα και είμαστε στο 2018! Νομίζω ότι πρέπει να δει και το ΥΠΕΝ το ζήτημα της αρμόδιας πλέον υπηρεσίας του (Μητροπολιτικού Σχεδιασμού) που θέλει ενίσχυση.

Θέλουμε να ενσωματωθούν βελτιώσεις για τις γενικότερες κατευθύνσεις σε θέματα :

1.1. Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Χρήσεων Γης, Δασικά κλπ.

Εντοπίζονται προβλήματα στην ανυπαρξία διαταγμάτων εφαρμογής εναρμονισμένα με το υπάρχον Ρ/Σ ήτοι:

-Πρέπει να χωροθετηθούν νέες εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα Προεδρικά Διατάγματα

-Να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν οι χειμάζουσες πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής που καθυστερούν από πλευράς Περιφέρειας και ΥΠΕΝ

-Να προωθηθούν παράλληλα οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου και Δασολογίου με ξεκάθαρες αρμοδιότητες κάθε φορέα για τη σύντομη διεκπεραίωση μελετών και εκτελέσεων έργων που χρονοτριβούν σε ομοειδείς και συναρμόδιες υπηρεσίες.

-Θεσμοθέτηση όσων απαιτούνται και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας

1.2. Χωροθέτηση νέων οδικών Αξόνων και κυκλοφοριακών έργων

Απαιτείται να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο της Αττικής και συμπληρωθεί το δίκτυο οδικών αξόνων με νέους άξονες:

-Προέκταση περιφερειακής Λεωφόρου προς Ραφήνα

-Παρακάμψεις των πόλεων για την γρήγορη μετακίνηση ατόμων-εμπορευμάτων

-Αναβάθμιση υφιστάμενων οδικών αξόνων

1.3. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

-Επέκταση Προαστιακού Τραίνου προς Ραφήνα-Λαύριο και βελτίωση υπαρχόντων-Ανασχεδιασμός Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εργασιακών-επαγγελματικών, τουριστικών/ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

1.4. Λιμενικές Υποδομές

-Άμεση αναβάθμιση των Λιμένων Ραφήνας και Λαυρίου με τις αντίστοιχες προβλέψεις κάλυψης των αναγκών λειτουργίας τους ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετούν

-Ανάπτυξη Μαρίνων σε περιοχές του Ευβοϊκού και του Σαρωνικού

1.5. Υποδομές Υγείας

-Άμεση κατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής στη βάση των προτάσεων Δήμου Κρωπίας και αποφάσεων Δ.Σ άλλων Δήμων της Αν. Αττικής-

-Αναβάθμιση λειτουργία των Κέντρων Υγείας και εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέσων για την Πρόληψη υγείας (Υγειονομικός Χάρτης, Οικογενειακός ιατρός, Δομές Πρόληψης της Υγείας κλπ.)

1.6. Κοινωνικές Υποδομές & Υποδομές Εκπαίδευσης

-Άμεσος επανασχεδιασμός των κοινωνικών υποδομών σε επίπεδο ΟΤΑ Α Βαθμού με ορθολογικό τρόπο

-Άμεση επίλυση ζητημάτων γραφειοκρατίας και λειτουργίας της ΚΤΥΠ που καθυστερούν την κατασκευή νέων σχολείων (αγορές οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεων σε καθορισμένα Ο.Τ, απαλλοτριώσεις, κ.α)

-Άμεση κατασκευή σχολείων λόγω αύξησης πληθυσμού με ορθολογικά κριτήρια και νέες προτεραιότητες

1.7 Περιβαλλοντικές Πολιτικές

-Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη λειτουργία υπεροπτικών εγκαταστάσεων Αεροδρομίου -και οδικών αξόνων με ταυτόχρονα αντισταθμιστικά από τη λειτουργία Διεθνούς Αεροδρομίου- αξιοποίηση του Ελληνικού και Αττικής Οδού.

-Μηχανισμός προστασίας των θαλάσσιων και παραθαλάσσιων οικοσυστημάτων της Αν. Αττικής

– Λειτουργία του Δασαρχείου Υμηττού

– Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και Δασαρχείου Πεντέλης

– Περιβαλλοντικό τέλος σε υπερτοπικές εγκαταστάσεις όπως το Δ.Α.Α

– Ορθολογικός Χωροταξικός Ενεργειακός Σχεδιασμός κατανομής όλων των χαρακτηρισμένων ως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Θέσπιση ανωτάτων επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής

1.8 Πολιτιστικές Υποδομές – Διαδρομές- Τουρισμός

-Επανεξέταση των πολιτιστικών υποδομών κράτους-Τ.Α και των Διαδρομών ανάδειξης ύστερα από τις ανακαλύψεις νέων αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και παλαιών που οφείλουμε να εντάξουμε στην Πολιτιστική και Τουριστική Στρατηγική Κράτους-Τ.Α.

-Ζητάμε νέες διαδρομές (διαδημοτικά διασυνδεμένες) συνδυασμού, περιοχών φυσικού κάλλους (ορεινών-παραθαλάσσιων) ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των Χωρικών Υποενοτήτων Αν. Αττικής.

2. Έργα Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Επεξεργασίας

-Επίλυση των εκκρεμοτήτων αποχέτευσης ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Αν. Αττικής Σαρωνικού-Κρωπίας

3. Έργα Ύδρευσης

– Κάλυψη της υδροδότησης όλων των οικισμών

4. Έργα Όμβριων – Αντιπλημμυρικά

– Άμεση ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων και σχεδιασμός νέων έργων (μικρών και μεγάλων στη βάση των νέων δεδομένων (κλιματικών αλλαγών, μικροκλίματος κ.α)

5. Παραλιακά Μέτωπα

– Ιδιοκτησιακά δικαιώματα Δήμων και αναπλάσεις/αναδείξεις περιοχών και προστασία των θαλάσσιων και παραθαλάσσιων οικοσυστημάτων

6. Εγκληματικότητα – Νέα Παραβατικότητα

– Αντιμετώπιση του ζητήματος στη βάση της κάλυψης των ΟΕΥ των αντίστοιχων μονάδων Ασφάλειας του Πολίτη

– Επιστροφή στελεχών στις φυσικές τους θέσεις και όχι σε φύλαξη προσώπων και πολιτικών βάση και των συνδικαλιστικών απόψεων των σωμάτων ασφαλείας

7. Παραγωγικές δραστηριότητες- αναπτυξιακοί νόμοι/ αναπτυξιακά μέτρα /οικονομική -φορολογική πολιτική σε τομείς της οικονομίας – προσωποποιημένες υπηρεσίες του κράτους –

– Επανεξέταση όλου του πλαισίου φορολογικών μέτρων για τους επαγγελματίες και επιχειρήσεις κρίσιμων τοπικών κλάδων και ανάλογα νομοθετικά μέτρα

– Αναγνώριση ως Π.Ο.Π της τοπικής φημισμένης ποικιλίας οίνου «Σαββατιανό»/ Οργανωμένες ενισχύσεις νέων αγροτών

– Χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα των αγροτών της Αττικής που έχει εξαιρεθεί

– Να παρέχεται η δυνατότητα μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής σε όλη τη Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής

– Άμεση Αποτροπή κατάργησης Δ.Ο.Υ Κορωπίου – Διατήρηση της Δ.Ο.Υ λόγων εξυπηρέτηση 7 Δήμων (Κύθνου, Κέας, Λαυρίου, Κερατέας, Σαρωνικού, Μαρκοπούλου, Κρωπίας και Παιανίας). Να ενισχυθεί με Τμήμα Ελέγχου και Δικαστικό.

– Βιομηχανικά Πάρκα και Περιοχές : Αποσαφήνιση όλων των δεδομένων πολεοδόμησης και αντιμετώπιση των οξυμμένων προβλημάτων υπαρχόντων βιομηχανικών ζωνών και περιοχών

– Οι Δήμοι να ενταχθούν σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τον ΟΑΕΔ για να μπουν και εκείνοι στην μάχη της αντιμετώπισης της ανεργίας με οργανωμένο τρόπο

Τέλος:

Απαιτούμε σε μόνιμη βάση τη διοργάνωση του αναπτυξιακού συνεδρίου ανά τριετία και δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης της προόδου των εργασιών.

Ωστόσο απαιτούμε μετά την καταγραφή των ζητημάτων – προβλημάτων να ενημερωθούμε για τις μετασυνεδριακές εξελίξεις και σαφή χρονοδιαγράμματα με τακτικές ενημερώσεις εντός τριμήνου, εξαμήνου και ετησίας βάσης.