Θετική η γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε για την Π.Ο.Α.Π.Δ. στο Κτήμα Καμπά

Θετική είναι η γνωμοδότηση (αρ. 185/2011) του Συμβουλίου της Επικρατείας για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο εγκρίνεται η δημιουργία Περιοχής Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) στο κτήμα Καμπά της Κάντζας και συνακόλουθα, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος διαβιβάστηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης στο ΣτΕ την 10η Ιουνίου 2011 και η γνωμοδότηση –όχι απόφαση όπως κατά κόρο γράφεται και αναπαράγεται– του ανώτατου δικαστικού οργάνου εκδόθηκε στις 2 Αυγούστου 2011.

Υπενθυμίζεται, ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης στο Κτήμα Καμπά, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στις 15 Ιουλίου 2009 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης και δύο μήνες μετά, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας έστειλε στο τότε ΥΠΕΧΩΔΕ θετική για την Μελέτη γνωμοδότηση, αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός, ότι ο Δήμος Παλλήνης και η εταιρεία REDS είχαν συμφωνήσει σε όλες (;) τις παραμέτρους του έργου.

Με την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΣτΕ, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος από νομικής πλευράς είναι έτοιμο προς υπογραφή, επεστράφη όμως στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να «ενσωματωθούν» σε αυτό συγκεκριμένες επισημάνσεις που έγιναν από το Α’ Τριμελές Τμήμα Διακοπών του ΣτΕ.