Εκλέχθηκαν: το προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου & τα μέλη των δύο Επιτροπών του Δήμου Παιανίας

Από αριστ.: η εκλεγείσα Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Παιανίας, Έφη Κρεμμυδά, η αντιπρόεδρος Μαρία Πλατανιώτη-Γρατσία και ο Γραμματέας, Αλέξανδρος Καποδίστριας

Με την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας και την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ολοκληρώθηκε, σήμερα, Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου 2019 η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιανίας.

Το νέο προεδρείο απαρτίζεται από την Πρόεδρο, κα Έφη Κρεμμυδά, Αντιπρόεδρο τη κα Μαρία Πλατανιώτη-Γρατσία (μείζων αντιπολίτευση) και Γραμματέα το κ. Αλέξανδρο Καποδίστρια.(ελάσσων αντιπολίτευση)

Τα εκλεγέντα μέλη των δύο Επιτροπών

Οικονομική Επιτροπή (διάρκεια θητείας 1.9.2019 έως 6.11.2021) 

Τακτικά Μέλη:

1. Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος)
2. Ανδρέου Δημήτριος (Λυγκιάρης)
3. Αναστόπουλος Κωνσταντίνος
4. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Βλάχος Ανέστης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διάρκεια θητείας 1.9.2019 έως 6.11.2021)

Τακτικά Μέλη:

1. Κυρίτσης Γεώργιος
2. Ντζακώστας Αθανάσιος
3. Αβούρης Γεώργιος
4. Κατσούλης Αντώνιος

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

1. Λεκκάκου – Φρέσκου Μάρθα
2. Χουλιαράς Κωνσταντίνος