16 Μαίου έως και 3 Ιουνίου 2022 οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης

Ξεκινούν στις 16 Μαΐου 2022 οι αιτήσεις εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2022-2023.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://polpallini.intellisoft.gr.

Αιτήσεις θα γίνονται:

· Για τα νηπιακά τμήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/01/2019 έως και 28/02/2020.

· Για τα βρεφικά τμήματα για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01/03/2020 έως 30/09/2021.

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

Η εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί θα προσκομισθούν όταν ζητηθούν.

Σε περίπτωση πληρότητας του σταθμού επιλογής από δικαιούχους με περισσότερα μόρια, θα ακολουθήσει τοποθέτηση σε άλλο σταθμό του Δήμου από το Δ.Σ.

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορούν να καλέσουν στα εξής τηλέφωνα του Ο.Π.Α.Κ.Μ. Δ. Παλλήνης: 210 6604633, 2106604670 και ώρες 8:00-14:00.