Γυναίκες Πρόεδροι στα Δημοτικά Συμβούλια, Σπάτων-Αρτέμιδος-Παιανίας

Δύο γυναίκες εκλέχθηκαν Πρόεδροι στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Παιανίας και Σπάτων-Αρτέμιδος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας, η κ. Αγγελική Στουραϊτου με 14 ψήφους έναντι 26 ψηφισάντων και στο αντίστοιχο των Σπάτων-Αρτέμιδος, η κ. Μαρία Ζήση με 12 ψήφους.   

Στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Επιλογή του Δημάρχου για την προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η  κ. Μαρία Ζήση, πλην όμως την ίδια θέση συνδιεκδικούσαν οι  Γιάννης Τούντας και Βάϊος Τυράκης πιέζοντας ο καθένας για τον εαυτό του να έχει το “χρίσμα” .

Τούτων δοθέντων, και αφού προηγήθηκε δήλωση ανεξαρτητοποίησης “για λόγους υγείας” από τον πρ. Δήμαρχο Αρτέμιδος, κ. Βάϊο Τυράκη, ακολούθησε  ψηφοφορία στη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας από την οποία, η κ. Μ. Ζήση έλαβε 10 ψήφους, ο κ. Γιάννης Τούντας 9 ενώ υπήρξε και 1 λευκό ψηφοδέλτιο. 

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η κ. Μ. Ζήση ψηφίστηκε από 12 συναδέλφους της με 17 λευκά και 3 άκυρα! Η συνέχεια επανήλθε στη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας με αποτέλεσμα η κ. Μαρία Ζήση να λάβει 11 ψήφους έναντι 7 του κ. Γιάννη Τούντα ενώ υπήρξαν 1 λευκό ικαι 1 άκυρο.

Η διαδικιασία καταμέτρησης δυνάμεων ολοκληρώθηκε με την ψηφοφορία στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου από την οποία η κ. Μ. Ζήση έλαβε 13 ψήφους έναντι 16 λευκών και 3 ακύρων, εκλεγόμενη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε, ο κ. Πέτρος Πουλάκης  με 21 ψήφους και της Γραμματέως η κ. Ευαγγελία Ντελάκη από την ελάσσονα αντιπολίτευση με 20 ψήφους.

Στο Δήμο Παιανίας

Μία νέα σε ηλικία γυναίκα, η κ. Αγγελική Στουραϊτη, πρωτοείσακτη στον αυτοδιοικητικό χώρο, είναι από σήμερα η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας.

Εκλέχθηκε με 14 ψήφους επί 26 παρόντων με 11 λευκά και ένα άκυρο.Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε η Ευτυχία Κρεμμυδά από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης.

Ψηφίστηκε από 19 Δημοτικούς Συμβούλους -η υποψηφιότητα της υποστηρίχθηκε και από την συμπολίτευση- με 5 άκυρα και 2 λευκά. Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε η Ματίνα Κατρακάζα με 16 ψήφους, 9 λευκά και ένα άκυρο.