Εντός 6 μηνών η έκδοση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για επενδύσεις οποιουδήποτε μεγέθους

Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απλοποιούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης με επιτάχυνση του χρόνου ολοκλήρωσής τους. Η νομοθετική πράξη καλύπτει και τις επενδύσεις τύπου Α1 οι οποίες, δυνητικά, προκαλούν και τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και σύμφωνα με την νομοθετική πράξη θα πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 6 μηνών και σε ότι αφορά τις δραστηριότητες χαμηλότερης όχλησης που αδειοδοτούνται από τις Αποκεντρωμένες Περιφέρειες, η διαδικασία αδειοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5 μήνες.

Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τυποποιημένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο επενδυτής και παράλληλα προσδιορίζει αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τις υπηρεσίες που έχουν υπό την ευθύνη τους την έκδοση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων.

Τονίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή μας οι επενδύσεις που έγιναν (Σπάτα) ή …. αποπειράθηκαν να γίνουν και καθ΄οδόν …”ξέμειναν” (Κάντζα) ο χρόνος ολοκλήρωσης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έφτασε μέχρι και τα 2 έτη!