Οδηγίες προς Δήμους και Περιφέρειες για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ

Εγκύκλιο με πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), εξέδωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.  

Με την εγκύκλιο που απευθύνεται στους Δήμους και τις Περιφέρειες, η υφυπουργός ενημερώνει για τα εξής:

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ για το διάστημα από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

  • Συνεχίζεται η λειτουργία των ΚΔΑΠμεΑ με διαχωρισμό ενηλίκων / ανηλίκων, είτε αυτό περιλαμβάνει τη χρονική διάσταση (διαχωρισμός ανά βάρδια), είτε τη χωροταξική και τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη σχετική προηγούμενη εγκύκλιο.
  • Συνεχίζεται η λειτουργία των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετική εγκύκλιο και τη διενέργεια rapid test μια φορά την εβδομάδα, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους ωφελούμενους στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού.

Όσον αφορά τα τεστ στους ωφελούμενους, αυτά διενεργούνται στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό λόγω της αναπηρίας τους και μόνο εάν δεν τους προκαλείται αναστάτωση (ιδίως σε περιπτώσεις ωφελούμενων με νοητική αναπηρία ή/και Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος).