Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Όσα Σχολεία ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν αίτημα ενδιαφέροντος

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας δια της υπευθύνου Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών θα υλοποιήσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά την με αρ. πρωτ. Φ20.1/159832/Δ2/28/9/2016 έγκριση του ΥΠΠΕΘ.

Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.Φ. και θα απευθύνονται σε τρεις ομάδες στόχους ξεχωριστά, τους/τις μαθητές/τριες Γ΄ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες ως εξής:

  • Ευαισθητοποίηση σε μαθητές/τριες με τίτλο Βία στις ερωτικές σχέσεις των νέων. 
  • Ευαισθητοποίηση σε εκπαιδευτικούς με τίτλο: Η Έκθεση των παιδιών σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας:ευαισθητοποίηση καθηγητών και βελτίωση της απόκρισης της κοινότητας. 
  • Ευαισθητοποίηση σε γονείς. Η Έκθεση των παιδιών σε περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας

Τα σχολεία που επιθυμούν να εκπονηθούν στο χώρο τους οι παρεμβάσεις για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς παρακαλούνται να αποστείλουν αίτημα στο agyg@dide-d-ath.att.sch.gr μέχρι την Παρασκευή 11/11/2016.

Η παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας αντίστοιχης θεματολογίας.