52 φιάλες αίματος “πιστώθηκαν” στην Τράπεζα Αίματος του Δήμου Παλλήνης

Πενήντα δύο φιάλες αίματος, το αποτέλεσμα της εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Παλλήνης, το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012.

Η αιμοδοσία έγινε στο δημοτικό κατάστημα της Παλλήνης και η ανταπόκριση των εθελοντών -παλαιών και νέων- χαρακτηρίζεται επιτυχής.

Στην αιμοδοσία του περασμένου Νοεμβρίου, στο ίδιο δημοτικό κατάστημα, είχαν συγκεντρωθεί 50 φιάλες αίματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι φιάλες της κάθε αιμοληψίας προστίθενται στο αποθεματικό της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Παλλήνης και διατίθενται σε δημότες που έχουν ανάγκη σε στιγμές που οι συγκυρίες το επιβάλλουν.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παλλήνης, στους τελευταίους δύο μήνες, υπήρξαν περιπτώσεις που λίγες φιάλες της Τράπεζα Αίματος συνέβαλλαν στο να διατηρηθούν στη ζωή τρεις συμπολίτες μας.