4η Συνεδρίαση Δ.Σ. Παλλήνης 6ης Μαρτίου 2012. Επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο Παν. Μερτύρης

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης της 6ης Μαρτίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (ακολουθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης) 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 • 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2012.
 • 2. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2012.
 • 3. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης 03/2012 με τίτλο: “Κατασκευή κεντρικών αγωγών ύδρευσης ΟΣΔΥ – Μάριζας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης”.
 • 4. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης 02/2012 με τίτλο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ 1ο Γυμνάσιο Γέρακα”.
 • 5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ2 & ΣΚΑ (οδών Κλεισθένους, Μιλτιάδου) και συνδέσεις – Ομάδα Α’ 2010″.
 • 6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ”, Αρ. Μελέλτης 13/2011.
 • 7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012”, αρ. μελ. 01/2010.
 • 8. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση με επανεκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (άρθρο 74 παράγραφος 8 του Ν.3852/2010).
 • 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΚΕΠ Δήμου Παλλήνης.
 • 10. Λήψη απόφασης περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
 • 11. Λήψη απόφασης για καταβολή έκτακτης επιχορήγησης για θέρμανση στις Σχολικές Επιτροπές.
 • 12. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση (β’δόση) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης”, στα πλαίσια λειτουργικών αναγκών.
 • 13. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και παραχώρηση χώρων για υπαίθρια διαφήμιση (Αρθρο 1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 3 του Ν.2946/2001).
 • 14. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων, της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2012.
 • 15. Λήψη απόφασης για έγκριση της Α’ Κατανομής επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων Δήμου Παλλήνης, έτους 2012.
 • 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου έτους 2012.
 • 17. Λήψη απόφασης για καταβολή ποσού στους Ευσταθίου Χαριάτη και Αγγελου Χαριάτη ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
 • 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της κοπής ενός ξερού πεύκου επί της οδού Αγαμέμνωνος στη ΔΕ Γέρακα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε με την ανάγνωση των ονομάτων.

 • κ. Αβαρκιώτης Φώτης, παρών
 • κ. Γιαννουσόπουλος Δημήτρης, απών
 • κ. Δημόπουλος Ιωάννης, παρών
 • κ. Δρούγκας Σταύρος, παρών
 • κα Ζινέλη Πόπη, απούσα
 • κ. Καραγιάννης Γρηγόρης, απών
 • κ. Καρράς Δημήτρης, παρών
 • κ. Καρκούλιας Δημήτρης, παρών
 • κα Κουνενάκη Ειρήνη
 • κα Λεβαντή Μαρία, παρούσα
 • κ. Λεστάκης Ιωάννης, παρών
 • κ. Λιακόπουλος Αγγελος, παρών
 • κ. Μαντζώρος Ανδρέας, παρών
 • κ. Μερτζάνος Γιώργος, παρών
 • κ. Μπάκας, είναι απών, ασθενής
 • κ. Μπουντουβάς Αναστάσιος, παρών
 • κα Παπανικολάου Αικατερίνη, παρούσα
 • κ. Σταματίου Θόδωρος, παρών
 • κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ, παρών
 • κα Πόπη Χειλά, παρούσα
 • κ. Βασιλόπουλος Αργύριος, παρών
 • κ. Βελιώτης Δημήτριος, παρών
 • κ. Βίτσιος Αριστείδης, παρών
 • κ. Καλαντζής Νεκτάριος, παρών
 • κ. Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος, παρών
 • κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων, παρών
 • κ. Λάκκος Παναγιώτης, παρών
 • κ. Μερτύρης Παναγιώτης, παρών
 • κ. Μήλας Κωνσταντίνος, απών
 • κ. Σμυρλιάδης Θόδωρος, παρών
 • κ. Γαβράς Νικόλαος, παρών
 • κ. Μπουλμπασάκος Γεώργιος, παρών
 • κ. Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, απών
 • κ. Μαλής Παναγιώτης, παρών
 • κ. Μαζίτσος Φώτης, παρών

Με την παρούσα έχουμε απαρτία και μπορούμε να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα θέματα.

Δύο προ ημερησίας διάταξης θέματα. Εγκρίνουμε, προχωρούμε;

Δύο ανακοινώσεις πριν να σας κάνω παρακαλώ.

Πρώτη ανακοίνωση είναι προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λιακόπουλο Αγγελο.

“Κύριε πρόεδρε, σας δηλώνω ότι σήμερα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 ανεξαρτητοποιούμαι από τον συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκα, “Δήμος ισχυρός, πόλη με όραμα”, για προσωπικούς και συνειδησιακούς λόγους.

Με εκτίμηση, Θόδωρος Σμυρλιάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης”.

Δεύτερο. Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Λιακόπουλο Αγγελο.

“Κύριε πρόεδρε, μετά από την παραίτηση του κ. Κουτσικούρη Τριαντάφυλλου από τη θέση του επικεφαλής του συνδυασμού, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν εκλογής που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 66, παράγραφος 3, του Ν.3852/2010, απ’τους Δημοτικούς Συμβούλους της παρατάξεώς μας αποφασίστηκε ομόφωνα τη θέση του επικεφαλής να καταλάβει ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Μερτύρης.

Με τιμή,

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Βασιλόπουλος Αργύριος, Βίτσιος Αριστείδης, Καλαντζής Νεκτάριος, Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος, Λάκκος Παναγιώτης, Μερτύρης Παναγιώτης.

Ο κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων αν και εκλήθη νόμιμα, δεν παρέστη.

Υπογραφή Άρης Βίτσιος”.

Προχωράμε σε 2 προ ημερησίας, δύο εκτός ημερησίας διάταξης.

Το 1ο είναι κατανομή αδιαθέτων ποσών από ΣΑΤΑ.

Και το 2ο είναι επιστροφή αχρεωστήτως ποσού καταβληθέντος ποσού.

Προχωράμε; Κύριε Μερτύρη; Κύριε Γαβρά. Προχωράμε.

ΕΗΔ 1ο

Κατανομή αδιαθέτων ποσών από ΣΑΤΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανομή αδιαθέτων ποσών από ΣΑΤΑ.

Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ εντάσσουμε, επειδή έχουμε αδιάθετα ποσά από ΣΑΤΑ, επειδή έχουμε αδιάθετα ποσά από ΣΑΤΑ και όπως ξέρετε εκεί το εργολαβικό όφελος είναι 18% αντί 28% που είναι στα υπόλοιπα από τακτικά έσοδα, για να μειωθεί λοιπόν και να πληρώσουμε, να γλιτώσουμε ένα ποσοστό 10% στον προϋπολογισμό του έργου, το εντάσσουμε σε πόρους χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και αλλάζει δηλαδή το… από 28 σε 18%, προς όφελος του Δήμου εννοείται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αυτό επειδή έχει τεθεί και εντός ημερησίας, θεωρώ ότι μπήκε πριν για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε αυτό, για να ψηφίσουμε το, έτσι δεν είναι κ. Δήμαρχε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Οπότε το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.

Κύριε Μπουλμπασάκο;

Ομόφωνα.

…….: Με μια παρατήρηση σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Αν ήθελε μεγαλύτερη έκπτωση, ας μην το ‘δινε με 7% το έργο και ας κάναμε επαναδημοπράτηση, δεν νομίζω ότι είναι…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, επειδή έχουμε και άλλα έργα, θα ακολουθήσουμε αυτή την τακτική και σ’άλλα έργα γιατί έχουμε, κάναμε ένα υπολογισμό τι έχουμε αδιάθετα ποσά από ΣΑΤΑ και θα εντάξουμε και άλλα έργα, έτσι, σ’αυτή την πηγή χρηματοδότησης, για να έχουμε μία μείωση του κόστους κατά αντίστοιχο ποσοστό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κωνσταντά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Μία δευκρινιστική ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Η ΣΑΤΑ και τα αδιάθετα ποσά της ΣΑΤΑ από ποιες ΣΑΤΑ προέρχονται.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον Γέρακα είχαμε ΣΑΤΑ δύο ετών σχεδόν αδιάθετες, τα οποία δεν έχω…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε μία κατάσταση στα χέρια μας ποιες είναι οι αδιάθετες ΣΑΤΑ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: … τα οποία δεν έχω αυτή τη στιγμή αλλά έχουμε μεγάλο ποσό, μπορεί σε επόμενο συμβούλιο να σας ενημερώσω ή αν θέλετε και αύριο οι υπηρεσίες θα μας ενημερώσουν, έτσι; Αλλά στο Γέρακα είχαμε μεγάλο ποσό ΣΑΤΑ αδιάθετο και κάποια στιγμή πρέπει να το διαθέσουμε σε έργα που θα κάνουμε στην πορεία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 2ο εκτός.

ΕΗΔ 2ο

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Είναι ένα ποσό το οποίο είναι για 100,00 ευρώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα ποσό 100,00 ευρώ, τυπικό είναι μεν, αλλά είχε εισπραχθεί παραπάνω κατά λάθος από τέλη και έχει υποβληθεί αίτηση για να τα επιστρέψουμε. Υπάρχει σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας. 100,00 ευρώ είναι το ποσό, δεν είναι σημαντικό, αλλά για λόγους τάξεως νομίζω πρέπει να επιστραφεί. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.

ΓΑΒΡΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.

Μπαίνουμε στα κυρίως θέματα.

Κύριε Βασιλόπουλε, ναι.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Θα ήθελα να κάνω, να βάλω δύο ερωτήματα, αν και τα ‘χω βάλει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και απάντηση δεν έχω πάρει. Είναι δύο συγκεκριμένα που αφορά συγκεκριμένα έργα. Τη μία είναι, αφορά οδοποιία στην Ενότητα Παλλήνης και το άλλο πάλι είναι ανακατασκευή δύο δρόμων αν θυμάμαι καλά να πούμε της οδού Μαρκόνη και της οδού Βενιζέλου, δεν έχω πάρει απάντηση. Είχε ερωτηθεί ο κ. Δήμαρχος νομίζω στο προ προηγούμενο συμβούλιο, ένα.

Δεύτερο. Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης έχουμε ψηφίσει και έχει εγκριθεί ένα ποσό αν θυμάμαι καλά 12.300 ευρώ για αναμόρφωση και ασφαλτόστρωση να πούμε χώρου για πάρκινγκ στα αυτοκίνητα του σχολείου και μάλιστα αν θυμάμαι καλά εκεί πέρα εκεί μιλάμε για 460 τ.μ., έτσι, που αναφέρει αν θυμάμαι καλά η εισήγηση.

Και ένα τρίτο που θέλω να βάλω κ. πρόεδρε. Ισως είναι, δεν ξέρω της μοίρας μου να… και αναφέρομαι σε εν δυνάμει χωματερές. Απλώς θέλω να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο εχθές το είδα επί της οδού Σολωμού στην Κάτω Μπαλάνα και συγκεκριμένα σε παράδρομο της Υμηττού-Ραφήνας, ένα αδιέξοδο και κοντά σε μια εταιρεία δυτικά της εταιρείας… αν θυμάμαι καλά, Αμπις αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν εκεί όλο το κομμάτι και είναι αδιέξοδο είναι μπάζα, τι να αναφέρω, οικοδομικά υλικά, σωλήνες πλαστικές, μπαλέτες, σακκούλες, υλικά οικοδομών και όχι μόνο, λάστιχα αυτοκινήτων; Απλώς το αναφέρω προς το Σώμα και αν ο Δήμαρχος ή κάποιος Αντιδήμαρχος να… πέρα εκεί μπορεί να μου απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα, να τ’ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τη συντήρηση της οδοποιίας, σήμερα είχαμε δημοπρασία συγκεκριμένα, μετά από πρώτο άγονο διαγωνισμό, στον πρώτο δεν είχε προσέλθει κανείς, σήμερα προσήλθαν διαγωνιζόμενοι και νομίζω ότι δόθηκε και έκπτωση της τάξεως του 56% αν δεν κάνω λάθος, έτσι; Δεν θυμάμαι αν το ‘χατε ρωτήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, σήμερα έγινε και δόθηκε αυτή η έκπτωση απ’ότι με πληροφορήσανε.

Για την ασφαλτόστρωση του σχολείου είναι ένα ποσό που όντως είχαμε εγκρίνει για να στρωθεί ο αύλειος χώρος ή για να στρίβουν τα λεωφορεία και λοιπά.

Για την οδό Σολωμού, δεν ξέρω αυτό είναι στο όριό μας, στο ρέμα κάτω εκεί, έτσι; Αυτό ήταν από παλιά, το ‘χαμε καθαρίσει, δεν ξέρω αν ξαναρίξανε πάλι τώρα. Είχε καθαριστεί αλλά εκεί είναι άκρη απ’ότι καταλαβαίνεις και, άκρη είναι, είναι απομονωμένο σημείο και τελικά ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Και οι γύφτοι που τα παίρνουν με 10 ευρώ να τα πετάξουν, πάνε και τα ρίχνουν νύχτες εκεί, όπως κλέβουν και τις σχάρες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αν ξέρει ο Αντιδήμαρχος κάτι περισσότερο, να μας ενημερώσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε και ο κ. Μήλας Κωνσταντίνος.

ΛΕΣΤΑΚΗΣ: Κύριε πρόεδρε, θέλω να πω στον συνάδελφο τον Αργύρη, ότι αυτό το σημείο καταρχήν είναι έτσι όπως το είδες σήμερα κ. Αργύρη, εχθές ή το έχω δει εγώ πρόσφατα, είναι κάποια χρόνια έτσι και προφανώς έχει χειροτερέψει η κατάστασή του. Είναι στην πολεοδομική ενότητα της Παλλήνης, είναι στη Δημοτική Ενότητα της Παλλήνης και ήταν έτσι και πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια, ενδεχομένως και όταν ήσασταν Αντιδήμαρχος. Σας λέω λοιπόν ότι είναι έτσι και ήταν έτσι. Οπως επίσης ήταν έτσι και η οδός Λαρίσης, το οποίο το γνωρίζεις… Εκεί για να… στην… Εκεί για να ανοίξουμε τη Λαρίσης και να πετάξουμε τα μπάζα, αναθέσαμε σε ιδιώτη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο εξοπλισμός σε φορτηγά ανοιχτά και τα λοιπά δεν επαρκεί να ανταποκριθούμε σε τέτοιου είδους, ιδιαίτερα όταν είναι σωρευμένα για κάποια χρόνια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θα δούμε λοιπόν σε επόμενη διαδικασία που θα κάνουμε κάποια μελέτη και θα δώσουμε σε κάποιο ιδιώτη ή σε κάποιο εργολάβο να καθαρίσει και το χώρο αυτό. Δυστυχώς όμως μετά από ένα χρόνο θα είναι το ίδιο, γιατί είναι ένα αδιέξοδο, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, δεν χρειάζεται, το γνωρίζει και ο Αργύρης, έχει καθαριστεί, έτσι, σε ένα χρόνο θα είναι το ίδιο, είναι ένα αδιέξοδο, πάνε νύχτα… δημότες μας, κάτοικοι που ασχολούνται με τα οικοδομικά υλικά μ’αυτές τις εργασίες και δυστυχώς εκεί τι να κάνουμε, να βάλουμε σκοπό, να βάλουμε φύλακα, να κάνουμε τι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λεστάκη.

Ο κ. Βίτσιος.

ΒΙΤΣΙΟΣ: Ευχαριστώ κ. πρόεδρε.

Καταρχήν, να ρωτήσω κ. Δήμαρχε και παρακαλώ αν έχετε γνώση να μου πείτε την απάντηση, σχετικά με μια επιστολή της Υπουργού, Υφυπουργού μάλλον Παιδείας σε σχέση με τα σχολεία και τις σχολικές μονάδες, στο οποίο με ένα έγγραφο που έχουν στείλει σε όλους τους Δήμους και στην ΚΕΔΕ γενικά γύρω απ’τη συγχώνευση-σύμπτυξη σχολείων -να μην το διαβάσω το έγγραφο, φαντάζομαι ότι πιθανόν να είναι σε γνώση σας- και μάλιστα ζητάνε να γνωμοδοτήσουμε ως Δημοτικά Συμβούλια το τι θα γίνει με τα σχολεία. Δηλαδή είναι μια λογική που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει βάλει το Υπουργείο Παιδείας για το πόσο θα συμπτυχθούν τα σχολεία και μιλάει για τις σχολικές μονάδες ότι με την έναρξη του σχολικού έτους και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο απαιτείται η επικαιροποίηση σχολικού χάρτη, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε μεγάλης κλίμακας αλλαγές, -τώρα το μεγάλης κλίμακας αλλαγές κατανοείτε και εσείς ότι δεν είναι για καλό, αλλά για σύμπτυξη- παρά μόνο σε βελτιώ σεις και στις απολύτως αναγκαίες τροποποιήσεις. Με σεβασμό στην πρωτοβουλία και στο ρόλο της Αυτοδιοίκησης, παρακαλούμε όπως οι Δήμοι καταθέσουν έγκαιρα γνωμοδοτήσεις και τα λοιπά.

Δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας το θέμα ή αν δεν είναι σε γνώση σας, είναι εδώ από 2 του μηνός η εγκύκλιος, να τη δούμε και να πούμε. Αυτό είναι το πρώτο.

Ενα δεύτερο θέμα είναι, γνωρίζετε ότι -φαντάζομαι πάλι- ότι έχει βγει μια εγκύκλιος η υπ’αριθμ. 7 από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Είναι μια εγκύκλιος η οποία αλλάζει το καθεστώς το οποίο γινότανε μέχρι τώρα οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού και μιλάει για τις λίστες τις οποίες συγκροτεί ο ΟΑΕΔ και μέσα από εκεί κάποιες ειδικότητες, θα μπορούν οι Δήμοι να προσλάβουν, συγκεκριμένα είναι ειδικότητες συγκεκριμένες, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, τεχνικοί, τεχνίτες οικοδόμοι, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές, σιδεράδες, υδραυλικοί, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες γενικών καθηκόντων. Θα ‘θελα να ξέρω αν προτιθέμαστε ως Δήμος μέσα σ’αυτή τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού, αν θα μπούμε και θα ασχοληθούμε μ’αυτή την εγκύκλιο.

Ενα τρίτο θέμα αφορά το ΣΠΑΠ και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών του φωτοβολταϊκού, του περιβόητου πάρκου στο Πεντελικό όρος, που περίπου όλοι γνωρίζετε ότι έχει να κάνει με την εκκλησία και τα λοιπά. Προφανώς ζητάνε τη γνωμάτευση και του Δημοτικού μας Συμβουλίου και στην κατεύθυνση αυτή μας παρακαλούν απ’το ΣΠΑΠ ότι στο συντομότερο χρονικό διάστημα το Δημοτικό μας Συμβούλιο να αποφασίσει και να εκδώσει απόφαση. Προσωπικά για τη συγκεκριμένη ιστορία θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα και δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας ή αν προτίθεστε να το κάνετε, αλλά θα ήθελα, να μην το αναλύσω αυτή τη στιγμή, αλλά ως Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσουμε την άρνησή μας σ’αυτή τη διαδικασία που πάει να μας βάλει η εκκλησία της Ελλάδος με τα χιλιάδες, χιλιάδων στρέμματα φωτοβολταϊκών, τα οποία να μην κάνουμε τώρα περιβαντολογική ανάλυση, θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην πόλη μας και του Γέρακα και της Παλλήνης και της Ανθούσας αλλά και γενικότερα των όμορων Δήμων.

Και κλείνω Δήμαρχε, με ένα τελευταίο το οποίο δεν ζητάω καμία απάντηση από εσάς, απλά περισσότερο το κάνω ως τοποθέτηση, σχετικά γύρω απ’το θέμα με το κίνημα της πατάτας, στο οποίο καλώς κάνατε και πήρατε αυτή την πρωτοβουλία και προχωράτε. Απλά θα ήθελα όμως να σας επιστήσω, εντός εισαγωγικών, την προσοχή, ότι το γνωρίζετε ότι στα καθήκοντά σας ως Δήμαρχος είναι να υλοποιείτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέτοια ζητήματα και άλλα ζητήματα καλό θα ‘ναι να συζητιόνται μέσα στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, καλό θα ‘ναι να έχουν τη σύμφωνη γνώμη όλων μας και την έχετε, δεν είναι θέμα αντίρρησης σ’αυτό και θα πρέπει μέσα απ’το Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια συζήτηση ευρεία, στην οποία να καταλήξουμε ίσως και σε κάποια καλύτερα πράγματα, γιατί αν το συζητάγαμε επί παραδείγματι, θα σας έλεγα και εγώ πιθανόν μια πρόταση και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, θα σας έλεγα ας πούμε ξέρω ‘γώ, να παραχωρήσουμε μία έκταση την οποία να την οριοθετήσουμε και να φωνάξουμε όλους τους παραγωγούς να ‘ρχονται σε ημερήσια βάση να πουλάνε τα πράγματά τους στο Γέρακα ή στην Παλλήνη ή στην Ανθούσα, ιδέες έχουμε όλοι μας. Δηλαδή πιστεύω ότι πράξεις οι οποίες γίνονται και στην προκειμένη περίπτωση στο Δήμο μας έγινε από το Δήμο μας, δεν έγινε από κάποια εθελοντική ομάδα, ναι μεν με την βοήθεια των εθελοντών αλλά την πρωτοβουλία την είχε ο Δήμος.

Και τώρα ένα σχόλιο που δεν αφορά εσάς, αφορά την κοινωνία μας. Εγώ προσωπικά εκπλήσσομαι μ’αυτό όλο το θαύμα εντός εισαγωγικών, που έγινε, που γυρίσανε κανάλια επί καναλιών, τηλεοράσεις επί τηλεοράσεων, αναστατώθηκε το σύμπαν, αναστατώθηκε όλος ο Γέρακας, όλη η Παλλήνη, όλη η Ανθούσα, οι πάντες τρέχανε και σπάγανε τα τηλέφωνα, έπεσε το σύστημα του Δήμου, έγινε πανικός και αυτό είναι ένα δείγμα πού έχουμε οδηγήσει την κοινωνία. Και το έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου, απ’τις πιθανόν ελάχιστες, κατά την άποψή μου καμία αλλά να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ελάχιστες ευθύνες που έχουμε πού οδηγούμε αυτή την κοινωνία, πού την οδηγούν οι κυβερνώντες, πού την οδηγούν τα κόμματα. Δηλαδή μια κοινωνία τοπική η οποία μέσα απ’τη διαδικασία του Δημάρχου εισέπραξε 70 εκατομμύρια ευρώ και πλέον για έργα αποχέτευσης, δεν άνοιξε μύτη, δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν το γνωρίζει κανένας, το έχουν γραμμένο στα παλαιά των υποδημάτων και για ένα κιλό πατάτες τις οποίες φτάνουν ο κόσμος να πάρει, έγινε αυτό που έγινε και δόθηκε αυτή η δημοσιότητα που δόθηκε. Αυτό λοιπόν εμένα με θλίβει, όσο και αν είμαι κόντρα στο ρεύμα, με συνθλίβει μπορώ να πω και βέβαια δεν μπορώ να ανεχτώ να ζω σε μια κοινωνία η οποία για 15.000 πατάτα να σφάζεται. Σε λίγο θα ψηφίσουμε 5.000 για ηχητικές και εξέδρες και θα σας έλεγα να μην τις ψηφίσουμε, προχθές ψηφίσαμε 5 χιλιάρικα για να κάνουμε πανηγύρι με την καλή έννοια του όρου, να μην παρεξηγηθώ στη ρύμη του λόγου μου, δεν το χαρακτηρίζω πανηγύρι, για τα Κούλουμα πληρώσαμε 5.500 ορχήστρα, ε, να πάει στο διάολο ρε Δήμαρχε, να πάρουμε 50 τόνους πατάτα με 15.000 και να τις αφήσουμε σαν τον Καποδίστρια να ‘ρθούνε να τις πάρουνε. Συγχωρέστε μου το ύφος, δεν αφορά εσάς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.

Ο κ. Σμυρλιάδης, έχει μια ερώτηση.

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Μια ερώτηση θα ‘θελα να κάνω. Σχετικά, προς τον Δήμαρχο ή τον κ. Λεστάκη, σχετικά με μία ιδιοκτησία Δήμαρχε στο λόφο Παλλήνης, προφανώς σε δασική περιοχή έχει προκύψει αυτό. Και επίσης φημολογείται ότι την διεκπεραίωση πάνω σε θέματα μηχανικού τα έχει αναλάβει ένας ειδήμων μηχανικός, ο οποίος όλα τα φτιάχνει, όλα τα τακτοποιεί. Αν μπορείτε να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει εκεί, τι έχει γίνει, τι ενέργειες έχετε κάνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Σμυρλιάδη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα αυτό, μιλάτε για τα πεύκα στο λόφο της Παλλήνης που έχουν κοπεί, εγώ το πληροφορήθηκα ένα βράδυ, δεν θυμάμαι ποια ημέρα ήτανε πριν δυο, τρεις μέρες. Εστειλα αμέσως τη Δημοτική Αστυνομία να δούμε τι γίνεται, να διαπιστώσει τι γίνεται ακριβώς. Το έμαθα αργά, ήταν 9 η ώρα όταν το έμαθα. Πληροφορήθηκα ότι πράγματι είχαν κόψει τις προηγούμενες μέρες κάποια πεύκα. Την άλλη μέρα η Δημοτική Αστυνομία κάλεσε το Δασαρχείο και την Αστυνομία, την Ελληνική Αστυνομία για να επιληφθούν του θέματος, είναι σε γνώση λοιπόν των αρμοδίων Αρχών, κυρίως του Δασαρχείου που είναι αρμόδιο να κάνει και προανακρίσεις για το σχετικό θέμα. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια έρευνα, κάποιες πληροφορίες που έχουμε, εντάξει, είναι σε βαθμό πληροφοριών, δεν νομίζω ότι μπορεί επισήμως και από ένα δημόσιο βήμα να αναφέρει κανείς πρόσωπα και πράγματα. Εκτιμώ ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν όλο το υλικό, έτσι, για να λειτουργήσουν την προανάκριση και να δούμε τι γίνεται. Και ελπίζω μετά απ’την άμεση παρέμβασή μας να καταλάβουν ότι δεν αστειευόμαστε πλέον και ότι θα παρεμβαίνουμε σε κάθε τυχόν μελλοντική ενέργεια παρόμοια σαν αυτή που μας αναφέρετε. Αυτά έχουμε κάνει εμείς απ’την πλευρά μας και η υπόθεση είναι σ’αυτό το σημείο.

Να πω, να ξεκινήσω απ’το τελευταίο που αναφέρθηκε ο συνάδελφος ο κ. Βίτσιος, ότι παραχώρηση χώρου εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε για να πάνε να πουλάνε προϊόντα, γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει υπό νομικό καθεστώς λειτουργίας λαϊκής αγοράς πλέον, οπότε μπαίνουμε σε άλλου είδους κανάλια και άλλου είδους διαδικασίες. Εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό να γίνουμε ούτε έμποροι πατάτας ούτε έμποροι άλλων ειδών αλλά η παρέμβασή μου έχει καθαρά σημειολογικό χαρακτήρα θα έλεγα και στο βαθμό που έχω διαπιστώσει και προσωπικά ως πολίτης απλός αλλά και ως Δήμαρχος, θεωρώ ότι ως Δημοτική Αρχή έχουμε υποχρέωση να παρεμβαίνουμε σε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι υπάρχει μία κοινωνία απροστάτευτη πλέον που το μόνο που ακούει κάθε βράδυ στις ειδήσεις είναι τι ψηφίστηκε για να μας πάρουν πόσα, είναι μια κοινωνία που δεν έχει άλλα πλέον να δώσει, είναι μια κοινωνία που έχει αρχίσει πλέον για να τραφεί σε μεγάλο ποσοστό των μελών της να στρέφεται στους κάδους απορριμμάτων ή στα υπολείμματα των λαϊκών αγορών για να βρει τροφ. Και θεωρώ ότι το κράτος είναι ανύπαρκτο σε αυτή τη διαδικασία με τους μηχανισμούς προστασίας, γιατί υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας υποτίθεται απ’το κράτος, που θα ‘πρεπε να προστατεύουν τους πολίτες από κάποια φαινόμενα. Τα παρατητήρια του καταναλωτή και όλα αυτά τα κουραφέξαλα, έτσι τα χαρακτηρίζω πλέον, δεν μπορούν να έχουν καμία απόδοση, δεν μπορεί να έχουν καμία χρηστικότητα, γιατί το λογικό θα ήταν η νοικοκυρά να πάει στο διπλανό μπακάλικο, όποιο και αν είναι δίπλα της ή στο διπλανό μανάβικο και να βρίσκει φτηνά προϊόντα και να ‘χει τη δυνατότητα με τα εισοδήματα εκεί που διαμορφώθηκαν σήμερα να τα, να αγοράσει για να ζήσει την οικογένειά της. Και δεν μιλάω ούτε για να χτίζουμε σπίτια ούτε τίποτα, μιλάω για τα βασικά για την επιβίωση.

Σε μία κοινωνία λοιπόν που είναι απροστάτευτη κατά την κρίση μου, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβουμε και ως Αυτοδιοίκηση, ως Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε πράξεις, οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις αυτοοργάνωσης της κοινωνίας πια, γιατί η κοινωνία είναι ορφανή, δεν έχει πού να οδηγηθεί. Υπάρχουν τα κινήματα των εθελοντών, τα οποία νομίζω ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά νομίζω ότι άλλη σοβαρότητα έχει μία ίδια ενέργεια όταν γίνεται από μία επίσημη δημόσια Αρχή που ασκεί στην χώρα μας κάποιου είδους εξουσία νομοθετημένη και αναγνωρισμένη απ’το κράτος και απ’το Σύνταγμά μας. Κατά συνέπεια, μέσα απ’αυτές τις σκέψεις και μέσα σ’αυτή τη λογική κάναμε αυτή την κίνηση να οργανώσουμε την κοινωνία του Δήμου Παλλήνης, κατοίκους και δημότες, με αφορμή την πατάτα και με αφορμή μία σκέψη που μας ήρθε όταν είδαμε τους εθελοντές στην Κατερίνη, δεν ήτανε δική μας ιδέα και θέλοντας ο Δήμος μας να προσθέσει άλλη μία πρωτοβουλία και μία δράση κοινωνικής αλληλεγγύης σε άλλες τέσσερις που είχαν προηγηθεί και να τις θυμίσω, οι δράσεις αυτές ήτανε η οργάνωση δωρεάν φροντιστηρίων με εθελοντές καθηγητές σε παιδιά Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, η ίδρυση και λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου που δίνει τρόφιμα σε απόρους συμπολίτες μας, σε οικογένειες απόρων συμπολιτών μας, το κοινωνικό φαρμακείο που σε λίγο διάστημα θα λειτουργήσουμε, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας και είναι και τα εξώδικα 167… τον αριθμό που στείλαμε στη ΔΕΗ και τους δημότες μας που δήλωσαν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν το χαράτσι να τους προστατεύσουμε, ασκώντας παράλληλα και ασφαλιστικά μέτρα που δικάζονται την επόμενη Τρίτη. Σ’αυτές λοιπόν τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγυης και δράσης ήρθε να προστεθεί και η λογική αυτή της επέμβασής μας να προμηθευτούν φτηνή, σε φτηνή τιμή πατάτες οι κάτοικοί μας. Και σας λέω, δεν είναι το θέμα μόνο ότι θα γλιτώσουν κάποια χρήματα τα οποία για κάποιους μπορεί να είναι ελάχιστα, αλλά σας πληροφορώ ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη και είναι και η ανταπόκριση του κόσμου σημειολογική. Δεν ήρθαν μόνο άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε για να πάρουν φτηνές πατάτες, ήρθαν και άνθρωποι που θέλησαν να δείξουν ότι συμμετέχουν σ’αυτή την αυτοοργάνωση, ότι θέλουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ότι αισθάνονται ότι υπάρχει μία Δημοτική Αρχή που τους νοιάζεται και λειτουργούν μέσα στα πλαίσια αυτής της λογικής.

Δεν μπορεί στη σημερινή εποχή που μειώνονται ραγδαία πλέον τα εισοδήματα και έχουν φτάσει σε ποια σημεία το γνωρίζετε όλοι πολύ καλά και ο καθένας ατομικά το ξέρει και όλοι μαζί για όλους να υπάρχουν φαινόμενα ραγδαίας αύξησης του κόστους. Ολα αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Εδώ έχουμε μία αντιφατική κίνηση, να μειώνονται ραγδαία τα εισοδήματα και να αυξάνεται ραγδαία το κόστος ζωής και αυξάνεται ραγδαία το κόστος ζωής αδικαιολόγητα. Η πατάτα η συγκεκριμένη στην οποία παρεμβήκαμε, πουλιότανε προς 0,10 από τους παραγωγούς, τους εμπόρους για να φτάσει στη συνέχεια σε εμάς τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα από τα 0,10 να την πληρώνουμε εμείς 0,70 απ’τη συγκεκριμένη προέλευση και έτσι οι μεν παραγωγοί να πεινάνε, οι δε καταναλωτές που και αυτοί έχουν μειωμένο εισόδημα να πεινάνε και αυτοί ή να μην έχουν να πάρουν ούτε πατάτες. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η σημειολογική μας παρέμβαση είχε αποτελέσματα, κινητοποίησε δυνάμεις της Αυτοδιοίκησης στην Αττική και δεν ξέρω και πού αλλού και εμείς αυτό το κάνουμε ακριβώς για να κινητοποιήσουμε την κοινωνία, να κινητοποιήσουμε την Αυτοδιοίκηση που οι θεσμικοί μηχανισμοί της δεν είναι αποτελεσματικοί σε πολλά σημεία ή και δεν μπορούν να αποδώσουν γιατί η μορφή του θέματος δεν επιτρέπει και τέτοιου είδους οργάνωση απ’τα θεσμικά μας όργανα και νομίζω ότι ήταν μία σωστή πρωτοβουλία και αυτό το δείχνει όχι το ότι το λέω εγώ, αλλά το δείχνει η συμμετοχή του κόσμου που σας είπα είναι συμβολική και η συμμετοχή του κόσμου κατά το μεγάλο μέρος του και όχι ουσιαστική γιατί δεν έχουν να φάνε ή δεν είχανε πάρα πολλοί απ’αυτούς που θα ‘ρθούνε να πάρουνε να πάρουν πατάτες.

Σκοπός μας λοιπόν είναι αυτό το κίνημα ας το πούμε σε εισαγωγικά, να το διατηρήσουμε για ένα μικρό διάστημα σε δράση και σε ενέργεια και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, σκοπός μας είναι σας είπα τα φτηνά προϊόντα τα ελληνικά να φτάνουν φτηνά στα ράφια ή να τα παίρνει και ο καταναλωτής φτηνά και να σταματήσουμε και τη λογική ότι τα εισαγόμενα είναι πιο φτηνά, όχι, δεν είναι πιο φτηνά τα εισαγόμενα, υπάρχουν τρόφιμα εκλεκτής ποιότητας ελληνικά, τα οποία τα πληρώνουν πιο ακριβά και έτσι δεν μπορούμε να τα πάρουμε και παραμένουνε και σαπίζουν ή παραμένουν αδιάθετα γιατί μας πλασάρουν ως κάτι πιο φτηνό κάτι εισαγόμενο το οποίο δεν είναι και κατ’ανάγκη καλύτερο ποιοτικά, έτσι; Μ’αυτή την έννοια και μ’αυτή τη σκέψη λοιπόν, ενεργήσαμε αυτή την, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και καλό θα ήταν και θα σας παρακαλέσω το Σάββατο και την Κυριακή που θα γίνει η διανομή της πατάτας και μπορείτε να ‘ρθείτε σε συνεννόηση με την αρμόδια Αντιδήμαρχο την κα Κουνενάκη, να ‘ρθείτε να οργανώσουμε και να βοηθήσετε οι ίδιοι ή να οργανώσουμε και με εθελοντές, να πλαισιώσουμε με εθελοντές την ομάδα που θα εργαστεί εκεί για να δώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πατάτα. Και διευκρινίζω και κάτι άλλο, ότι εμείς δεν μεταβληθήκαμε σε εμπόρους, η πατάτα θα μεταφερθεί απ’τους παραγωγούς στο σημείο που θα δώσουμε για να διατεθεί, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η EXPO ATHENS ο χώρος στην Δημοτική Ενότητα της Ανθούσας για να έχει άπλα γιατί θα ‘ναι πολύς ο κόσμος και θα πληρώνει ο καταναλωτής-δημότης μας που έχει δώσει την παραγγελία όταν θα παίρνει το προϊόν του, τον παραγωγό. Ο Δήμος δεν αναμειγνύεται σε τίποτα με οικονομική συναλλαγή, το μόνο που έκανε, πήρε αυτή την πρωτοβουλία και οργάνωσε την κοινωνία για να την αφυπνίσει και να δώσει και κάποια ερεθίσματα αν θέλετε και κάποια μαθήματα σε όλους αυτούς που στη σημερινή εποχή κερδοσκοπούν και αυτό σήμερα ειδικά είναι έγκλημα.

Σε κάποια άλλα θέματα που…

…….: (εκτός μικροφώνου)…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συμβούλιο θα ενημερωνότανε έτσι κι αλλιώς, αλλά οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν πάντα να λειτουργούν με απόφαση συλλογικών οργάνων, γιατί αν κάτι δεν το κάνεις την ώρα που πρέπει, μετά το χάνεις.

Λοιπόν, για το θέμα της Υφυπουργού, για τον Δήμο μας δεν υπάρχει θέμα κατάργησης ή αλλαγής σχολείων. Εχουμε απαντήσει στην Υπουργό και στο βαθμό που θα θέλαμε κάτι να διαμορφώσουμε διαφορετικά ή να αποκτήσουμε ένα νέο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, θα έπρεπε να πάρουμε τη σχετική απόφαση. Στο βαθμό λοιπόν αυτό που αναφέρεται η υπουργική απόφαση, δεν αφορά το Δήμο μας γιατί δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις προβλεπόμενες σχολικές μονάδες. Είναι ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει παλιά, κυρίως με το Γυμνάσιο της Ανθούσας θυμάστε.

Για το θέμα της εγκυκλίου 7 του Υπουργείου Εσωτερικών, λοιπόν, για το θέμα της αυτεπιστασίας -μ’ακούτε κ. Βίτσιο;- το θέμα της αυτεπιστασίας, δεν έχει οριστικοποιήσει ο ΟΑΕΔ τους καταλόγους του ακόμα, όταν οριστικοποιηθεί θα εκτιμήσουμε τις ανάγκες μας και θα δούμε, γιατί αυτό, στοχεύουμε αλλά όλο αυτό θα το δούμε συνολικά επειδή πάει μέσω του ΟΑΕΔ το πρόγραμμα αυτό, αλλά το πληρώνουμε εξ ολοκλήρου εμείς, δεν συμμετέχει ο ΟΑΕΔ στο κόστος. Και εδώ θα πρέπει να δούμε, επειδή έχει έρθει και προσωπικό με δικαστικές αποφάσεις απ’τους συμβασιούχους ορισμένους χρόνου, να δούμε σε τι φάση είναι οι ανάγκες μας και από εκεί και μετά θα δούμε σε τι βαθμό θα πρέπει να συμμετέχουμε για να καλύψουμε ίσως πραγματικές μας ανάγκες. Ναι, ναι, το παρακολουθούμε, αλλά όταν οριστικοποιηθεί, τότε θα πάρουμε και τις αποφάσεις μας, όταν οριστικοποιηθούν οι πίνακες απ’τον ΟΑΕΔ.

Για τον ΣΠΑΠ, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Πεντέλη απ’την Εκκλησία της Ελλάδος, όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα γιατί μιλάμε για 2.500 στρέμματα νομίζω έκταση, δυόμισι έως τρία μου φαίνεται, τέλος πάντων, 4, ακόμα χειρότερα. Επειδή εδώ υπάρχουν απόψεις που είναι και υπέρ και κατά, δεν μπορεί να πάρουμε θέση χωρίς να ‘χουμε πληροφόρηση. Εχω ζητήσει στοιχεία, έχω ζητήσει -γιατί ρε παιδιά έχετε τόση ανησυχία, συμβαίνει κάτι;- έχω ζητήσει στοιχεία από τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ και να ‘ρθούνε να μας ενημερώσουν οι ειδικοί που είναι αντίθετοι, όπως θα ζητήσουμε να ‘ρθούνε ταυτόχρονα και οι ειδικοί της άλλης πλευράς που θέλουν να τα εγκαταστήσουν. Υπάρχουν απόψεις ένθεν κι ένθεν, εμείς δεν είμαστε ειδικοί και πολύ περισσότερο δεν είμαστε γνώστες των απόψεων ένθεν κι ένθεν. Θα ‘ρθούνε λοιπόν, θα τους καλέσουμε στο συμβούλιο εδώ για να μας ενημερώσουνε, θα τους ακούσουμε με προσοχή και μετά θα ‘χουμε όλη την άνεση να αποφασίσουμε πιστεύω το ορθότερο, αφού διαβουλευτούμε μεταξύ μας. Αυτά ως προς τα φωτοβολταϊκά.

Λοιπόν, αυτά, δεν είπατε τίποτα άλλο νομίζω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς. -ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε- ο κ. Γαβράς. Λίγο ησυχία.

ΓΑΒΡΑΣ: Μπήκαν θέματα υπό τύπο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσικούρη, ηρεμήστε λιγάκι, παρακαλώ, ηρεμήστε κ. Κουτσικούρη. Συνεννοηθείτε αλλά χαμηλοφώνως κ. Κουτσικούρη.

Κύριε Γαβρά.

ΓΑΒΡΑΣ: Μπήκανε θέματα υπό τύπον ερωτήσεων τα οποία είναι πολύ σοβαρά και χρειάζονται συζήτηση και οι απαντήσεις που δίνει ο Δήμαρχος δεν μπορεί να τις αφήσουμε και εμείς από την πλευρά μας έτσι σαν παράταξη χωρίς να πούμε δυο κουβέντες γι’αυτά τα ζητήματα.

Για τα σχολειά, δεν νομίζω ότι κάθεται κανείς καλά εάν λέει ότι τίποτα δεν θα γίνει εδώ στην περιοχή μας. Αυτοί σχεδιάζουν άλλα πράγματα και πρέπει να ‘μαστε ανήσυχοι και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις έγκαιρα, έτσι ώστε να τους διαμηνύσουμε ότι εμείς δεν θα ανεχθούμε αυτά που σχεδιάζουν για την περιοχή μας.

Για τα φωτοβολταϊκά, θα ‘θελα και εγώ να δηλώσω την αντίθεση, να μην επεκταθώ σ’αυτά. Για τις συμβάσεις έργου και την αυτεπιστασία και την απόφαση που πήρατε προηγούμενα να, με μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνετε μαθήματα εκεί σε ανέργους και κάποιοι να ξεκοκκαλίσουν 800 χιλιάρικα. Εχουμε τοποθετηθεί εκεί αλλά και για τις συμβάσεις έργου εμείς θα λέγαμε ότι είναι καλό να κάνει ο Δήμος τα έργα και αυτό υποστηρίζαμε από την αρχή που μπήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα μικρά έργα, για έργα που μπορεί ο Δήμος να ‘χει υπαλλήλους, να ‘χει μηχανήματα και να μπορεί να τα εκτελεί από μόνος του ή σε συνεργασία και με άλλους Δήμους. Είμαστε αντίθετοι με τις συμβάσεις έργου, δεν είναι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, θα ‘ναι συμβάσεις έργου, δηλαδή σαν αυτοαπασχολούμενοι και μετά θα τους έρχεται να πληρώνουν και αυτά που πληρώνουν κάθε φορά τα χαράτσια. Ενας οικοδόμος δηλαδή, ενώ θα κάνει εξηρτημένη εργασία, μετά θα τον εμφανίζει σαν αυτοαπασχολούμενο, σαν επιχειρηματία, να του στέλνει και χαράτσια το κράτος στη συνέχεια, όπως έχει γίνει και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, το κράτος δεν είναι ανύπαρκτο, το κράτος είναι πολύ ισχυρό, πολύ αμείλικτο, πολύ αδίστακτο απέναντι στον πολίτη. Είναι πολύ πλουσιοπάροχο, είναι πολύ στους τραπεζίτες, στους βιομήχανους, στους εμπόρους. Και βέβαια ο κόσμος έχει πρόβλημα επιβίωσης και μπροστά στο πρόβλημα επιβίωσης όποια ευκαιρία του βρίσκεται θα πάει να την αρπάξει και θα πάει και στον κάδο των απορριμμάτων να ψάξει όταν δεν έχει τι να φάει, θα πάει και εκεί να ψάξει και όποια ευκαιρία του βρίσκεται λοιπόν, θα την αρπάξει.

Εμείς τώρα λέμε, υπάρχει ένα κίνημα της πατάτας. Κίνημα της πατάτας δημιουργήθηκε, όπως το κίνημα των πλατειών, όπως παλιότερα θυμάστε ο Τράγκας έκανε κίνημα απ’τα ραδιόφωνα, σαμποτάζ από τους καταναλωτές των εισαγόμενων προϊόντων από την Ολλανδία, αυτά, ποιο ήταν απ’αυτά οργανωμένο; Και πώς εμείς έχουμε σχεδιάσει κάτι να οργανώσουμε ένα κίνημα τέτοιο που να αντιμετωπίζει ο πολίτης μας, ο συμπολίτης μας τα προβλήματα της επιβίωσής του; Οχι, συγκυριακά λοιπόν κάνουμε κάτι να δείξουμε ότι κάτι έγινε και όχι μόνο, εσείς στο περασμένο συμβούλιο αποφασίσατε ακόμη και τα γατιά και τα σκυλιά να πληρώνουν ανταποδοτικό τέλος. Ενας που έχει σκύλο δηλαδή, τι του προσφέρει ο Δήμος που το ‘χει στην αυλή του, τι προσφέρει ο Δήμος και του ζητάει αυτά τα 3 ευρώ; Και τώρα λέτε εμείς ενδιαφερόμαστε για τον πολίτη. Εχετε ψηφίσει όλα τα χαράτσια, έχετε ψηφίσει κάθε τι, έχετε υποστηρίξει όλη αυτή την πολιτική, άσχετα ότι στα λόγια λέτε δεν μπορεί ο κόσμος πια να δώσει άλλα, όμως είστε υπηρέτες αυτής της πολιτικής κατά γράμμα και σε κάθε φράση και σε κάθε λέξη και επομένως δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε τον κόσμο με το δήθεν κίνημα της πατάτας. Θυμάστε και τη μάχη της πατάτας που έδινε ο Κουλούρης στις λαϊκές;

Λοιπόν, εάν προσπαθούσατε, εάν προσπαθείτε κάτι να φτιάξετε για τον κόσμο, πρέπει να αντισταθείτε στο σύνολο της πολιτικής και δεν γίνεται διαφορετικά, εάν δεν αντισταθείτε στο σύνολο της πολιτικής, ό,τι και να κάνετε είναι για να κοροϊδέψετε τον κόσμο, για να του δείξετε ότι κάτι μπορεί να κάνουμε, κάπως μπορεί να τη βολέψει και να κοιμάται να μην αντιστέκεται σε αυτή την πολιτική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γαβρά, ευχαριστούμε.

Ο κ. Μπουλμπασάκος.

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Θα ήθελα και εγώ να κάνω απλώς μια παρατήρηση, δεν θέλω να κάνω τοποθέτηση, σε κάποια πράγματα που ειπωθήκανε και να προτείνω και κάτι.

Θα ήθελα να πω για τα σχολεία, σίγουρα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και ενδεχόμενα θα μας απασχολήσει, θα ήθελα όμως να θυμίσω εδώ πέρα ότι εκτός απ’τις εγκύκλιους του Υπουργού, της κυρίας Υπουργού εκεί πέρα, πιστεύω ότι είναι και κάποιος κ. Αρβανιτόπουλος, θέλω να θυμίσω δηλαδή ότι είναι από τις πολιτικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κυβερνάνε, μας έρχονται κάτι τέτοια μηνύματα και θα πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Και το λέω αυτό, γιατί θα πάω λίγο παραπέρα και εμένα μου κάνει θλίψη και θα μιλήσω για το θέμα με τις πατάτες, που δημιουργεί μία διάσταση όλης αυτής της ιστορίας είναι όντως η θλίψη, πού έχει οδηγηθεί η χώρα για να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα. Και σίγουρα όμως οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν οδηγήσει τη χώρα έχουν όνομα και διεύθυνση και τις ξέρουμε όλοι και να μην φοβόμαστε να τις λέμε, εκεί είναι η θλίψη, για τις πολιτικές δυνάμεις που οδηγήσανε τη χώρα εκεί που την οδηγήσανε.

Ομως δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει κάτι το οποίο είναι σημαντικό με αυτές τις κινήσεις και γι’αυτό εμείς είμαστε απ’αυτούς που επικροτούμε αυτές τις κινήσεις. Αυτές οι ακτιβίστικες ενέργειες θα ήσαντε κενές περιεχομένου αν δεν μας δείχνανε και ένα δρόμο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος, σίγουρα ο δρόμος είναι και θα είναι ωφέλιμο αν δημιουργήσουνε ένα καταναλωτικό κίνημα, μία καταναλωτική συνείδηση η οποία κάθε φορά θα μπορεί να ταρακουνάει τα πράγματα και να παρεμβαίνει αν το θέλετε στο ουσιαστικό που είναι το θέμα της ακρίβειας, έτσι, και της διαφοράς που υπάρχει από το χωράφι και έτσι μέχρι τον καταναλωτή. Αρα εκεί έχει να κάνει αυτό το κίνημα και να μας δώσει και να μας προσφέρει κάτι και έχει να μας προσφέρει αν όντως δημιουργήσει αυτό που λέγαμε παλιά, όποιος θέλει μπορεί να το ‘λεγε συνεταιριστική αντίληψη, εγώ θα το πω ομάδες παραγωγών με μία άλλη αντίληψη πλέον για τα πράγματα στην κοινωνία. Αρα είναι ωφέλιμη γι’αυτό το πράγμα και γι’αυτό θα τη στηρίξουμε και τη στηρίζουμε.

Ομως θα πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα και να δούμε και κάποια άλλα πράγματα και εγώ σήμερα είχα σκοπό, αφού αναφέρομαι σε αυτό, να βάλω ένα παραπέρα ζήτημα που θα ήθελα ο Δήμος να το κοιτάξει. Και έχω εδώ και πήρα την αφορμή από μία ανακοίνωση του Δήμου Λάρισας, ο οποίος -τώρα μιλάμε, τώρα αυτή η ανακοίνωση είναι τώρα τον Φλεβάρη- τα πρώτα – σας διαβάζω- τα πρώτα 156 κηπάρια του δημοτικού λαχανόκηπου παρέδωσε στους αντίστοιχους δικαιούχους ανέργους της περιοχής ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Τζανακούλης, εγκαινιάζοντας έτσι την υλοποίηση μιας καινοτόμου δράσης του Δήμου για τη στήριξη των ανέργων μέσω του προγράμματος αστικής γεωργίας. Οι δικαιούχοι υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις με το Δήμο Λαρισαίων και παρέλαβαν προς χρήση τις εκτάσεις του δημοτικού λαχανόκηπου μαζί με τις οδηγίες του Δημάρχου για την προστασία του χώρου αλλά και του περιβάλλοντος, της απαραίτητης προϋπόθεσης για τη συνεργασία των δύο πλευρών.

Να λοιπόν, να λοιπόν να προχωρήσει ο Δήμος σε κάτι πιο ουσιαστικό. Υπάρχουν εκτάσεις στην Παλλήνη, υπάρχουν εκτάσεις στην Παλλήνη, την άλλη φορά θυμάμαι, την προηγούμενη φορά κουβεντιάζαμε και το ‘χουμε ξαναβάλει και το ζήτημα και έχει μπει και στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το λαχανόκηπο και το ‘χουμε βάλει και εκτός ημερησίας διάταξης πάλι για τον λαχανόκηπο και υπάρχουν εκτάσεις. Θυμόσαστε ότι κουβεντιάζαμε την προηγούμενη φορά που ήταν να διαθέσουμε 2, 3 στρέμματα για κάποιο αθλητικό σωματείο στην αυτή; Ωραία, υπάρχουνε και αντίστοιχα στρέμματα που μπορεί να γίνει λαχανόκηπος, έτσι; Ας τη δούμε λοιπόν και αυτή τη δράση και πιστεύω ότι πραγματικά ας πάει και ο Δήμος έτσι να το κοιτάξει αυτό το ζήτημα. Αυτά προς το παρόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπουλμπασάκο.

Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.

Ο κ. Καραγιάννης προσήλθε.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Μόνο μία παρατήρηση, βέβαια θα απαντηθεί από τον Δήμαρχο, αλλά θα ήθελα μία παρατήρηση -ναι, θέλετε να ανακοινώσετε τον κ. Καραγιάννη; Ωραία- σε σχέση με τις συνενώσεις των σχολείων. Επειδή προς τους αξιότιμους, αξιότιμα μέλη της αντιπολίτευσης ή της μειοψηφίας, είχε μπει πιο παλιά και το ξέρετε και εσείς κ. Γαβρά και εσείς κ. Βίτσιο, το θέμα της συνένωσης των σχολείων και αφορούσε την Ανθούσα. Με συντονισμένες ενέργειες όλων των μελών της πλειοψηφίας και μάλιστα συνεπικουρούμενες και από εσάς και με ενέργειες συντονισμένες με τη Β’βάθμια Εκπαίδευση, καταφέραμε τουλάχιστον στο δικό μας Δημοτικό Διαμέρισμα την Ανθούσα να παραμείνει, ενώ άλλα συνενώθηκαν και παρά το ότι ήταν μικρό. Επομένως, ναι μεν υπάρχει αυτή η εγκύκλιος, αυτή η οδηγία γενικότερα, αλλά στο θέμα αυτό τουλάχιστον, εγώ απλώς ήθελα να το θυμίσω τώρα και να δώσω περισσότερη έμφαση απ’αυτή που θα δοθεί πιθανόν και απ’τον Δήμαρχο, το ξέρετε όμως και το ξέρετε και περισσότερο εσείς της Ανθούσας ότι αυτό το σχολείο παρέμεινε παρά το ότι ήταν μικρό και εμείς είμαστε σύμφωνοι να παραμένουν και μικρά σχολεία παρά τις δυσκολίες. Και για να ξεπεραστεί μάλιστα, γίνανε πολύ συντονισμένες ενέργειες και με τον διευθυντή Β’βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Καπέλα και με τις Υπηρεσίες του Δήμου και τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τη Διοίκηση του Δήμου και με όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καταφέραμε αυτό που δεν κατάφεραν άλλοι. Ναι, υπάρχει αυτό, αλλά τουλάχιστον το παλεύουμε εδώ, τα σχολεία μας να παραμείνουν αυτοδιοίκητα το καθένα και να μην έχουμε τις επιπτώσεις που είχαν σε άλλες περιοχές. Μόνο σ’αυτό ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, να το θυμίσω γιατί έχει παρθεί τέτοια απόφαση και να το πω έτσι απλά, το γλιτώσαμε το σχολείο της Ανθούσας απ’τη συνένωση, μιλάω για το Γυμνάσιο της Ανθούσας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπουντουβά.

Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, για τα σχολεία αυτά, όντως δεν τίθεται θέμα, το τι είχαμε κάνει τότε είναι γνωστό σε όλους, αλλά να θυμίσω στον συνάδελφο τον Μπουντουβά ότι η Β’βάθμια ήταν αντίθετη, είχε προτείνει να συγχωνευτεί, να καταργηθεί το σχολείο της Ανθούσας, δεν ήτανε υπέρ, είχε εκδώσει και έγγραφο ο Καπέλας. Εμείς επεμβήκαμε και κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε, αλλά η Β’βάθμια είχε ακριβώς αντίθετη άποψη και έλεγε να κλείσει το σχολείο της Ανθούσας. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι γνωστό, να μην επανερχόμαστε τώρα, γιατί είναι και αρκετά παλιό.

Να διευκρινίσω σε αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Νίκος ο Γαβράς, ότι την αυτεπιστασία την πληρώνει ο Δήμος. Την κοινωνική εργασία στην οποία επίσης έχουμε συμμετάσχει, την οποία εσείς καταδικάσατε, κάποιοι άνθρωποι θα δουλέψουν και θα πληρωθούν αλλά δεν θα πληρωθούν από το Δήμο. Αρα εμάς μας ενδιαφέρει αυτό στις σημερινές συγκυρίες να εξοικονομούμε χρήματα για το Δήμο, όταν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με εργαζόμενους που δεν θα τους πληρώνουμε εμείς. Είναι θέματα λοιπόν που η Διοίκηση του Δήμου τα συνεκτικά στα πλαίσια ενός συνδυασμού αξιολόγησης και ικανοποίησης των αναγκών του Δήμου και των δημοτών και ταυτόχρονα μιας συνετής και χρηστής διαχείρισης ώστε να εξοικονομούμε πόρους. Ολα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην ώρα τους και κυρίως και με όλα αυτά τα κριτήρια μαζί.

Είπα προηγουμένως αναφερόμενος στο κίνημα, σε εισαγωγικά, έτσι, στο κίνημα της πατάτας, ότι εμείς δεν σκοπεύουμε να γίνουμε ούτε έμποροι μαναβικής ούτε έμποροι άλλων ειδών, αλλά θέλαμε να αφυπνίσουμε την κοινωνία και να την οδηγήσουμε σε μία αυτοοργάνωση, νομίζω το πετύχαμε. Δεν ήταν συγκυριακή η πρωτοβουλία κ. Γαβρά, η πρωτοβουλία αυτή που πήραμε, γιατί απαρίθμησα άλλες τέσσερις πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης τις οποίες ήδη οργανώνει και λειτουργεί ο Δήμος μας και είπα ότι αυτή είναι μια πέμπτη πρωτοβουλία που αποσκοπεί σε μία πέμπτη δράση κοινωνικής αλληλεγγύης. Επομένως, σ’αυτό το Δήμο δεν δρούμε ούτε συγκυριακά ούτε ευκαιριακά ούτε λαϊκίστικα, δρούμε πάντα με νηφαλιότητα και με ουσιαστικό τρόπο, ώστε να βοηθάμε την κοινωνία εκεί που εκτιμούμε ότι έχουμε ανάγκη. Αυτό μπορεί να κριθεί αν είναι σωστές οι επιλογές και οι επισημάνσεις μας και οι κατευθύνσεις που θέλουμε ή αν είναι σωστός ο εντοπισμός της ανάγκης που λέμε για την κοινωνία. Ανέλυσα προηγουμένως τη φιλοσοσία, να μην την επαναλάβω.

Είπε ο συνάδελφος ο Μπουλμπασάκος ότι πρέπει να δημιουργήσουμε καταναλωτική συνείδηση. Είναι ακριβώς αυτό που είπα και εγώ πριν αναφερόμενος στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η ενέργειά μας αυτή έχει σημειολογικό χαρακτήρα και ως τέτοια λοιπόν έχει την έννοια της δημιουργίας, της διαπαιδαγώγησης, έτσι, να δημιουργήσουμε μία καταναλωτική συνείδηση και είπα ότι με ικανοποιεί το γεγονός ότι ο κόσμος συμμετείχε και είπα δεν συμμετείχε κατ’ανάγκη επειδή δεν είχε να πάρει πατάτες, συμμετείχε ακριβώς για να δώσει το στίγμα του ότι είμαι και εγώ εδώ. Οργανώστε μας, να βρεθεί κάποιος να οργανώσει την κοινωνία, η οποία θεωρώ ότι είναι ορφανή και το μόνο που έχει είναι να βλέπει χέρια απ’το κράτος γύρω-γύρω να απλώνονται να του πάρουν τα πάντα. Κατά συνέπεια συμφωνούμε σε αυτό.

Οσον αφορά τον λαχανόκηπο, είναι μία ενέργεια που απαιτεί εκτάσεις. Εμείς εδώ δεν έχουμε εκτάσεις, του Δήμου εννοώ που θα μπορούσαμε να δώσουμε, στη Λάρισα μπορεί να ‘χουνε κτήματα ή άλλου είδους επειδή είναι αγροτική η περιοχή, ο Δήμος της Λάρισας είναι τεράστιος απ’ό,τι ξέρετε, έχει σχεδόν όλο τον κάμπο της Λάρισας εκεί στην κατοχή του και σίγουρα ο Δήμος θα έχει και εκτάσεις τέτοιας μορφής και θα ήταν πιο εύκολο να το κάνει, γιατί εμείς εδώ θα πρέπει να μετατρέψουμε σε λαχανόκηπους κοινόχρηστους χώρους πλατειών και λοιπά, που εκεί μπορεί να είναι μία ενέργεια αυτή, μια λογική που εγώ δεν θα διαφωνούσα, εγώ δεν διαφωνώ με την ενέργειά σας, αλλά να ξέρετε ότι θα ‘ναι και άλλοι συμπολίτες μας που θα έχουν και θα είναι και λογικό το αίτημά τους ότι εγώ τον κοινόχρηστο χώρο Δήμαρχε θέλω να μου τον κάνεις χώρο πρασίνου και αναψυχής, όπως προβλέπεται από το σχέδιο, για να μπορώ να πάω τη βόλτα μου, να πάω το παιδί μου να παίξει ξέρω ‘γώ και λοιπά και όχι να μου τον κάνεις λαχανόκηπο, έστω και αν κάποιοι θα συμφωνούσαν με την άλλη άποψη, έτσι; Είναι θέματα τα οποία σηκώνουν κουβέντα, έτσι, δεν είναι… Πάντως εγώ δεν είμαι αντίθετος δηλαδή, έτσι…

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Συγγνώμη, για μισό δευτερόλεπτο, ότι ξέρετε, ότι αυτές οι ενέργειες δεν είναι μόνο στη Λάρισα, εγώ θα σας πω στη Νέα Υόρκη υπάρχουν αυτή τη στιγμή λαχανόκηποι, έτσι, μπορεί να γίνει, δεν είναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουν άλλη κουλτούρα εκεί, είναι θέμα, κατάλαβες, έτσι, συμφωνούμε… Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κ. πρόεδρε τις απαντήσεις, έτσι, μπορούμε να πάμε στην ημερήσια διάταξη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης έτους 2012.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αναμόρφωση αυτή αφορά την αύξηση κάποιων κωδικών του τεχνικού προγράμματος, όπως κατασκευή κεντρικών αγωγών ύδρευσης… Μάριζας, το οποίο προχωράει στη δημοπράτηση και αυξάνουμε από 500.000 σε 800.000.

Η πολεοδομική πράξη εφαρμογής στο εκτός σχεδίου τμήμα, δεν ξέρω τα έχετε στα χέρια σας, οικισμού… Δημοτικής Ενότητας, από 36.000 έχουμε μία αναμόρφωση της τάξεως, προβλέπεται στον προϋπολογισμό 30.000, το αναμορφώνουμε κατά 28.000, μειώνουμε δηλαδή κατά 1.710 ευρώ.

Η υδρογεωτεχνική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης πλησίον δημοτικού κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης μειώνεται κατά 10.968 ευρώ.

Και ενισχύονται οι προϋπολογισμοί αντίστοιχα συντήρηση οδικού δικτύου 2009 βατότητα οδών, συνεχιζόμενο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας είναι απ’την παλιά Κοινότητα, αυξάνεται κατά 9.080,02 ευρώ.

Η μελέτη ανάλυσης αναγκών και σχεδιασμού βάσης δεδομένων γεωγραφικού συστήματος το GIS πληροφοριών του Δήμου Παλλήνης αυξάνεται κατά 24.354,00 ευρώ.

Και νέες μελέτες, είναι η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας επέκτασης σχεδίου πόλης πλησίον δημοτικού κοιμητηρίου Παλλήνης, που παίρνουμε τα χρήματα που είπα πιο πάνω, αυξάνεται κατά 9.000,00 ευρώ.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επέκτασης σχεδίου πόλεως πλησίον δημοτικού κοιμητηρίου -το ‘χουμε δύο φορές αυτό; Το ‘χουν γράψει κατά λάθος δύο φορές νομίζω.

Και ειδική τεχνική, α, είναι τρεις μελέτες της τάξεως των 9.000,00 ευρώ, είναι τα τρία…

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής Κάτω Χαρβάτι, στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης, 9.000,00.

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας νότιας έδρας επίσης 9.000,00.

Ανακατασκευή γηπέδου στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα 24.000,00.

Και επούλωση λακκουβών στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης κατά 72.000,00.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι αφορά, επί της ουσίας δεν διαφωνούμε σε αυτά, αλλά θα το καταψηφίσουμε για πολλοστή φορά διότι υπάρχει θέμα με τα θέματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πήραμε πριν μισή ώρα. Δεν είναι δυνατόν, κάτι πρέπει να κάνουμε κ. Δήμαρχε μ’αυτό το ζήτημα. Από τα 18 θέματα που έχουμε σήμερα εντός ημερησίας, πήραμε εχθές τα 11, αυτή η κατάσταση δεν γίνεται να συνεχιστεί απ’ό,τι καταλαβαίνετε και δεν θέλουμε να προβούμε σε ενέργειες που ούτε εμάς ούτε εσάς τιμούνε. Πρέπει να λύσουμε το ζήτημα των θεμάτων γιατί είναι απαράδεκτη η κατάσταση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται προσπάθεια απ’ό,τι ξέρετε για να ‘μαστε συνεπείς, αυτό δεν το ‘χουμε πετύχει είναι αλήθεια, αλλά η προσπάθεια και από τις Υπηρεσίες γίνεται και στο συγκεκριμένο έχετε δίκιο.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το καταλαβαίνω κ. Δήμαρχε, το θέμα το να είναι ένα θέμα εν πάση περιπτώσει να μην υπάρχει, ναι, αλλά να είναι τώρα τα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα δεν είναι θέμα αριθμού, η ουσία είναι ότι απ’τις Υπηρεσίες γίνεται προσπάθεια να ‘χετε όσο γίνεται πιο σύντομα τον μεγαλύτερο αριθμό ή και στο σύνολο, αλλά δεν το ‘χουμε πετύχει γιατί πάντα η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς καμιά φορά και κάποια πράγματα βγαίνουν εκτός προγραμματισμού, έτσι; Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να μην ενημερώνονται οι σύμβουλοι, έτσι, προς Θεού, τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σ’αυτό.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας συμφωνούμε, αλλά καταψηφίζουμε λόγω της μη παραλαβής των θεμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς. Αλλά πριν πάω στον κ. Γαβρά θέλω να πω κάτι, συγγνώμη που θα επέμβω. Ο κ. Μερτύρης γνωρίζει ότι εχθές είχε διακοπή ρεύματος τρεις φορές. Ηρθε στο γραφείο και του έδωσα τα θέματα τις πεντέμισι η ώρα εγώ προσωπικά και είπα ότι ό,τι μπορώ θα κάνω. Το μηχάνημα όμως χάλασε και είμαστε σε διαδικασία από χθες μέχρι σήμερα για να φτιαχτεί λόγω του ρεύματος. Ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Γαβρά.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν μας αποδίδει καμία κακή πρόθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, απλώς το συζητούμε.

Κύριε Γαβρά.

ΓΑΒΡΑΣ: Αυτό που ο κ. Μερτύρης είπε, επανειλημμένα το έχουμε τονίσει και εμείς και όσον αφορά και τις μελέτες που πολλές φορές έρχονται εκτός ημερησίας διάταξης και δεν υπάρχει η δυνατότητα σωστής ενημέρωσης των Δημοτικών Συμβούλων.

Τώρα, τα συγκεκριμένα θέματα επί της ουσίας είναι λίγα και επομένως είχα τη δυνατότητα να τα κοιτάξω αυτή την ώρα και συμφωνώ και συμφωνώ, παρ’ότι πολλές φορές λόγω του λόγου που εξέφρασε ο κ. Μερτύρης και εμείς έχουμε καταψηφίσει όταν τα θέματα και οι τροποποιήσεις είναι πάρα πολλές.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουλμπασάκος.

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όντως αφορούν μελέτες και είναι ζητήματα τα οποία παρ’ότι βάζει ένα σωστό ζήτημα η αντιπολίτευση, εγώ θα μείνω στην ουσία και θα πω, θα το ψηφίσω το ζήτημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Κατά πλειοψηφία.

Συγγνώμη κύριε… Ο κ. Κωνσταντάς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Να ρωτήσω δύο πράγματα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά τουλάχιστον πιστεύω ότι στα περισσότερα δεν είναι αύξηση, είναι ένταξη έργων και ιδιαίτερα οι μελέτες είναι νέα έργα, είναι νέα έργα, δεν είναι ένταξη. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι -είναι και άλλα- εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλω να τονίσω είναι ότι παρατηρούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό 9.031,28 ευρώ. Αυτό προκύπτει απ’τη διαδικασία του 30% του πτυχίου Α; Εάν τυχόν προκύπτει από αυτό, καλώς, διαφορετικά μου φαίνεται λίγο παράξενη όλη αυτή η ιστορία με υδρογεωτεχνικές μελέτες, με γεωλογικές μελέτες, με περιβαλλοντικές μελέτες, με τεχνικές μελέτες, όλες με το 9.031,28 ευρώ. Μόνο στην περίπτωση που είναι με το 30% του πτυχίου Α τάξης, μόνο σ’αυτή την περίπτωση δικαιολογείται, σε αντίθετη περίπτωση δεν δικαιολογείται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: … ότι δεν είναι δυνατόν πια να μην υπάρχουν εισηγήσεις στα χέρια μας. Κανείς δεν καταλογίζει πρόθεση Δήμαρχε, αλλά νομίζω όμως επί της ουσίας και αν θέλετε έχει με ιδιαίτερη σημασία το να έχουμε στα χέρια μας τις εισηγήσεις των θεμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.

Κατά πλειοψηφία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Κωνσταντάς ψηφίζει… Ο κ. Σμυρλιάδης είναι εκτός παράταξης… Διαφωνούντων των κ.κ. Μερτύρη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης

ο κ. Βασιλόπουλος

ο κ. Βίτσιος

ο κ. Κουτσικούρης

ο κ. Μήλας

ο κ. Σμυρλιάδης

ο κ. Λάκκος, διαφωνεί

διαφωνεί και ο κ. Καλαντζής.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2012.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, η αναμόρφωση είναι αυτή, δεν έχω να πω κάτι κ. πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως έχει η εισήγηση;

Κύριε Μερτύρη, για το θέμα 2ο, το ίδιο; Το ίδιο για το θέμα 2ο. Ευχαριστούμε. Το ίδιο για το θέμα 2ο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνούν οι ίδιοι.

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης 03/2012 με τίτλο: “Κατασκευή κεντρικών αγωγών ύδρευσης ΟΣΔΥ – Μάριζας Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης Μάριζας-Πανοράματος… ΟΣΔΥ, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση με 1.140.000,00. Προχωράμε στην υλοποίηση του έργου αυτού. Εγκρίνουμε τη μελέτη εν προκειμένω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μία παρατήρηση εδώ πέρα. Βλέπω στην εισήγηση το έχετε, συμφωνούμε και εμείς, το θέμα είναι το εξής, ότι βλέπω εδώ πέρα στην εισήγηση γράφετε ότι η έγκριση μελέτης είναι 03/12, ενώ στην εισήγηση είναι 01/12. Εχει γίνει λάθος εκεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς έχει γίνει λάθος, ναι, είναι η 3.

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 1 σε 3 λοιπόν, όπου υπάρχει το 1 διορθώνεται σε 3 που είναι το ορθό.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Επίσης, θα ήθελα ένα αντίγραφο αν είναι εύκολο τον αριθμό, αυτό που λέει με αριθμό πρωτοκόλλου 2572/9-2-09, αν είναι εύκολο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το έχετε.

Ο κ. Μπουλμπασάκος.

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Εγώ ήθελα μια παρατήρηση εδώ. Πιστεύω, γιατί κοίταξα τη μελέτη, δεν είδα να αναφέρονται πουθενά οι κρουνοί οι πυροσβεστικοί. Δεν πάνε μαζί με αυτό; Α, δεν έχει σχέση, καλώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Ομόφωνα;

Κύριε Κωνσταντά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω πράγματι και θέλω εδώ μια συγκεκριμένη απάντηση. Το έργο έχει μελέτη 3/2012. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι πώς εντάχθηκε 9/2/09; Για να ενταχθεί ένα έργο, πρέπει να καταθέσεις μια ολοκληρωμένη μελέτη με ένα ώριμο φάκελο. Ενταγμένο έργο ύδρευσης είχε μόνο του Βακαλόπουλου. Εάν είναι στη συνέχεια του Κάτω Βακαλόπουλου, θα έλεγα ναι, αλλά 9/2/09 με μελέτη του ’12 δεν μπορώ να καταλάβω αυτές οι δύο ημερομηνίες πώς συμπίπτουν. Και εν πάση περιπτώσει καλό θα είναι να υπάρχει ένα φύλλο χαρτί με μία μελέτη να δούμε που πρέπει, πού προτείνει, γιατί εγκρίνουμε και τη μελέτη, ποια μελέτη εγκρίνουμε τελικά σήμερα, κάποια μελέτη που πιθανόν να έγινε το ’09 ή κάποια μελέτη που έγινε ή επικαιροποιήθηκε το ’12; Διότι δεν ξέρουμε ακριβώς από πού θα περάσουν αγωγοί και ποιοι αγωγοί θα αντικατασταθούν ή θα είναι καινούργιοι αγωγοί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι καινούργια μελέτη που συντάχθηκε απ’την Τεχνική Υπηρεσία το ’11, δεν πήρε αριθμό και δεν χρειάζεται να έχει έγκριση από το συμβούλιο σαν μελέτη. Τέθηκε υπόψη της ενδιάμεσης αρχής της διαχειριστικής η οποία έκανε παρατηρήσεις, αυτές οι παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία στην μελέτη που έρχεται σήμερα προς έγκριση και με βάση αυτή προχωράμε στην κατασκευή του έργου πια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δηλαδή συγγνώμη, εγκρίθηκε το ’09…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρχε μελέτη εγκεκριμένη απ’το συμβούλιο, πήγε, είχε συνταχθεί η μελέτη, τέθηκε υπόψη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Πότε, το ’09;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ’11, το ’11, πέρσι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Συγγνώμη, εδώ λέτε -να ξαναδιαβάσω τι λέτε; Εκτός και διορθώσετε την εισήγηση- Το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2007-’13, με απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με αριθμό πρωτοκόλλου 2572/9-2-09.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι λάθος, 9/2/12.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: 9/2/12, τώρα δηλαδή εντάχθηκε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι τώρα, αφού το ‘χα πει και στο προηγούμενο συμβούλιο. Αυτό είναι καινούργιο 9/2/12, μέσα πρέπει να το λέει όμως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δεν έχουμε τίποτα άλλο στα χέρια μας για να λέει μέσα αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο.

…….: Συγγνώμη κ. πρόεδρε. Το 2572 έγγραφο έχει αριθμό πρωτοκόλλου 9/2/09 λέτε. Είναι του ’09 ή του ’12; Είναι έργο ενταγμένο από παλιότερα, είναι έργο ενταγμένο σήμερα τον 2/12;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Αν είναι από παλιότερα, μόνο μες στο Κάτω Βακαλόπουλο θα πρέπει να ‘χει πάει.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να ‘χουν λάθος αφήσει τον αριθμό του Βακαλόπουλου. Είναι λάθος αυτό, όχι, όχι είναι του ’12, η έγκριση είναι τωρινή του ’12.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, απλώς και μόνο να ξέρουμε τι γράφουμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα αυτό θέλει διόρθωση, έχει μείνει λάθος ο αριθμός στην εισήγηση απ’την Υπηρεσία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης 02/2012 με τίτλο: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ 1ο Γυμνάσιο Γέρακα”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ σε μία απ’τις τρεις βαθμίδες που έχει ο αύλειος χώρος του 1ου Γυμνασίου του Γέρακα. Αυτό απ’τις ρίζες των δέντρων έχει χαλάσει, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν πολλούς τραυματισμούς και θα πρέπει να κάνουμε μία καινούργια κατασκευή του τάπητα εκεί του γηπέδου μπάσκετ που είναι στο 1ο Γυμνάσιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Συμφωνούμε βέβαια, αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Βλέπω όμως εδώ από τις εισηγήσεις που έχουμε ότι ενώ στη μελέτη γράφει ένα ποσό 24.000, άμα δείτε την τεχνική έκθεση καταλήγει σε ένα ποσό 11.625 μαζί με το ΦΠΑ, δεν ξέρω γιατί αυτή η διαφορά, δεν το ‘χω καταλάβει. Αν δείτε την τεχνική έκθεση, ναι, ενώ η μελέτη αναφέρει 24.000.

…….: Δήμαρχε, το 11 τόσο δεν προκύπτει ούτε καν για την επίστρωση με συνθετικό τάπητα. Είναι 10.000 συν ΦΠΑ, που πάλι δεν δίνει 11.625. Οπως είναι γραμμένη η τεχνική έκθεση, μιλάει ότι οι εργασίες θα γίνουν και το έργο θα κατασκευαστεί σε χρόνο ενός μηνός, προϋπολογίστηκε σε 11.650, ενώ στην ουσία δηλαδή…

…….: Στην τεχνική έκθεση αναφέρουνε τον προϋπολογισμό για τις εργασίες. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κομμάτι της προμήθειας του υλικού που πηγαίνει επάνω του συνθετικού τάπητα, το οποίο πάει απολογιστικά, συν… και απρόβλεπτα, το οποίο συνολικά φτάνουν τη μελέτη στις 24.000. Εδώ έχει διαχωρίσει το κομμάτι των εργασιών οι οποίες βγαίνουνε με κάποια συγκεκριμένη τιμή μονάδας. Το άλλο αυτή τη στιγμή έχει μία προμέτρηση, με βάση την προμέτρηση το φτάνει στις 24.000, αλλά αυτό θα υπολογιστεί στο τέλος απολογιστικά. Η συνολική μελέτη εάν της δεις, φτάνει στο σύνολο 24.000.

…….: Ναι, αλλά με τον συνθετικό τάπητα που λέτε, δεν βγαίνει το σύνολο, επειδή το κάναμε δεν βγαίνει 11.625, άμα το δείτε. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει λάθος…

…….: Το 11.625 είναι το κόστος των εργασιών, είναι οι εργασίες καθαίρεσης απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφών της κατασκευής κα της επίστρωσης, το κόστος των εργασιών.

…….: Δηλαδή αυτή τη στιγμή για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έχουμε το δίλημμα, κ. γενικέ, έχουμε το δίλημμα αν θα πάμε με ΕΚΠΟΤΑ ή αν θα πάμε με έργο, αν θα γίνει προμήθεια;

…….: Δεν είναι, 2880 είναι με προμήθεια ενσωματωμένη στο έργο.

…….: Αλλο λέω, φτιάχνουμε μία μελέτη η οποία ή θα πήγαινε με ΕΚΠΟΤΑ αν ήταν παραπάνω, αν ήταν ας πούμε 13.000, 14.000 ο τάπητας, θα πηγαίναμε ΕΚΠΟΤΑ, θα ‘τανε προμήθεια, δεν θα ‘τανε έργο. Δηλαδή μας λέτε τώρα ότι -ας διορθωθεί όμως να είναι σαφές αυτό, έτσι;- μας λέτε ότι είναι 24.000 συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου, εκ του οποίου προμήθεια θα είναι το 11.625.

…….: Εργασίες είναι το 11.625.

…….: Αρα το άλλο θα είναι προμήθεια; Εχουμε θέμα, είναι λάθος.

…….: Δεν είναι μόνο προμήθεια το άλλο, επαναλαμβάνω, υπάρχει το εργολαβικό όφελος…

…….: Ξαναλέω όμως, διευκρινίζω και ξαναλέω, ότι θα πρέπει να είναι σαφές και να προκύπτει ότι υπερτερούν οι δαπάνες οι οποίες αφορούν το συνολικό έργο ως εργασία, προκειμένου να πάμε τον 28 του 80 και θα πρέπει να το δούμε. Δεν είναι…

…….: Κύριε Βίτσιο, αν αφαιρέσετε το 28% και το 15% που είναι 43 από το 24, θα δείτε πόσο είναι το κομμάτι της προμήθειας, είναι πολύ μικρότερο. Δεν διαφωνώ, αυτό θα ενημερώσω την Τεχνική Υπηρεσία να τα συμπληρώνει πιο σωστά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο,τι διευκρίνιση… τον κύριο… αύριο.

Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: “Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων προς συλλεκτήρες ΣΚ2 & ΣΚΑ (οδών Κλεισθένους, Μιλτιάδου) και συνδέσεις – Ομάδα Α’ 2010”.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφορά το έργο της αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα. Είναι παλιό έργο από το 2010 και η σύνταξη του ΑΠΕ έγινε για να τακτοποιηθούν οι επιπλέον ποσότητες, εντάξει, και δεν επιφέρει, το βασικό είναι ότι δεν επιφέρει αύξηση του συμβατικού ποσού των 439.000 με ΦΠΑ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την σύμβαση, με το συμβατικό αντικείμενο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Ο κ. Μπουλμπασάκος.

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Θέλω να βάλω ένα ζήτημα εδώ, γιατί νομίζω ότι ορμώμενος και από μία συνέντευξη που είδα και παρ’ότι δεν έχω ποτέ την άποψη αν θέλετε τη συνομωσιολογική της εξήγησης των πραγμάτων, θα ήθελα να βάλω ένα γενικότερο ζήτημα που είναι εδώ με την αποχέτευση. Πρώτον… μπαίνει ένα ζήτημα γιατί δεν προχωράει βόρεια της Μιλτιάδου και γιατί έχουμε τις καθυστερήσεις αυτές για την αποχέτευση τη συνολική που μπορούμε να κάνουμε.

Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος για την αποχέτευση και για το υπόλοιπο για όλο το Δήμο και για την περίπτωση ότι θα πρέπει γρήγορα να κινηθούμε γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε τα λεφτά. Εγώ ήθελα να βάλω και μία άλλη διάσταση, εξ ού και η αποστροφή μου για τη συνομωσιολογική κατάσταση, ότι ίσως είναι και κάποιες πληροφορίες αυτές, ότι τελικά να μην το ‘χουνε πάρει τόσο πολύ ζεστά οι κρατούντες οι υπεύθυνοι για την αποχέτευση, παρ’ότι το ‘χουν εντάξει σε ΕΥΔΑΠ το ενέταξε το έργο όντως και είναι θετικό και πρέπει όντως να το βοηθήσουμε. Υπάρχουνε και κάποιες άλλες φωνές που λένε ότι εντάξει εντάχθηκε έτσι, ίσως να εξυπηρετεί και λόγους αύξησης χρηματιστηριακής τιμής και να πουλήσουμε και σε καλύτερες τιμές. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε και θέλω απλά, το ψηφίζω το θέμα, αλλά θα πρέπει να επισημάνω ότι θα πρέπει να κάνει ενέργειες ο Δήμος ώστε πραγματικά να μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία η οποία είναι μοναδική.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, επειδή δεν πρέπει όντως να λειτουργούμε συνομωσιολογικά, απαντώ δημόσια και με τον πιο επίσημο τρόπο ως Δήμαρχος της πόλης, ότι αυτά τα χρήματα και τα έργα είναι ενταγμένα, έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης, έχουμε πάρει -που ήταν και αυτό μία διαδικασία επίπονη- έγκριση από την ΕΥΔΑΠ να κάνουμε τον κύριο αγωγό εμείς, γιατί τόσα χρόνια το κομμάτι το ένα δεξιά της Λεωνίδα κυρίως και πάνω από την Μιλτιάδου, Παναχαϊκού δεν γινότανε γιατί έπρεπε να κάνει πρώτα η ΕΥΔΑΠ τον βασικό αγωγό και μετά να κάνουμε εμείς το δευτερεύον δίκτυο. Καταφέραμε να μας παραχωρήσει την αρμοδιότητα να κάνουμε και το πρωτεύον δίκτυο εμείς, το εντάξαμε στη χρηματοδότηση, έχουμε συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και αυτή τη στιγμή είναι για προδημοπρασιακό έλεγχο στην ενδιάμεση διαχειριστική Αρχή, δηλαδή το έργο προχωράει. Αλλά είναι αυτό που έχω πει, για να δούμε μπουλντόζες, πρέπει να δουλεύουμε ένα χρόνο τουλάχιστον εμείς στα χαρτιά και στα γραφεία και τη γραφειοκρατία. Εχει γίνει πολλή δουλειά, οι δημότες που δεν βλέπουν μπουλντόζες θεωρούν ότι δεν γίνεται τίποτα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι γίνεται όλη αυτή η γραφειοκρατική δουλειά που θα οδηγήσει στην κατασκευή του έργου, έχει προχωρήσει η διαδικασία αυτή πάρα πολύ, έτσι, αν ήξερε κανείς και μελετούσε τα στάδια θα έβλεπε ότι είναι πολύ προχωρημένα. Και επομένως, πολύ καλά έκανες Γιώργο και ευχαριστώ πολύ, έτσι, την ερώτησή σου την οποία ήταν και καλόπιστη, μου δίνει και την αφορμή να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην λειτουργούν κάποιοι, γιατί κάποιοι επενδύουν και στη συνομωσιολογία να ξέρεις, βολεύονται, βέβαια, όταν έρχονται οι μπουλντόζες διαψεύδονται μετά και παίρνουν τα μούτρα τους, αλλά δεν πειράζει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.

…….: Σε αυτό που κάνει ο Δήμος, θα υπολογιστεί η έκπτωση στην τιμή μονάδας; Γιατί εμείς το έχουμε με έκπτωση. Αυτό δεν το φτιάχνει η ΕΥΔΑΠ σε αυτό…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εμείς θα το κάνουμε. Θα γίνει δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός και ό,τι εκπτώσεις προκύψουν στο διαγωνισμό, θα έχουν τις εκπτώσεις. Δεν φτάσαμε ακόμα στο διαγωνισμό όμως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Ομόφωνα το θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται ακριβώς προδημοπρασιακός έλεγχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ”, Αρ. Μελέτης 13/2011.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ απλό, μεταφέρεται η χρηματοδότηση σε πηγές χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και από 28… πάμε στο 18, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Μερτύρης…

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, αν υπάρχει στατική μελέτη, το ‘χα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, δεν υπήρχε η στατική μελέτη, δεν ήξερε κανείς να μου απαντήσει. Θα ‘θελα να ξέρω πώς προχωράμε στην κατασκευή αν δεν υπάρχει στατική μελέτη, ένα είναι αυτό.

Και δεύτερο, στην προηγούμενη συζήτηση, όταν είχε έρθει το θέμα την προηγούμενη φορά είχαν κάποιοι κύριοι πει ότι δεν έχει νομιμοποιητικά στοιχεία το κτίριο. Εχει νομιμοποιηθεί τώρα με τον καινούργιο νόμο, έχει γίνει κάποια διαδικασία ή είναι νόμιμο; Δεν το ξέρω αυτό. Απλώς ήθελα αυτή την πληροφόρηση πριν ψηφίσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε γενικέ γραμματέα, έχετε το λόγο.

…….: Καταρχάς, δεν προχωράμε στην κατασκευή του έργου αυτή τη στιγμή, απλώς κάνουμε Α.Π.Ε. για να αλλάξουμε την πηγή χρηματοδότησης, έτσι; Λοιπόν, αναμένουμε τη στατική μελέτη, δεν έχει παραδοθεί ακόμη, βλέποντας τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε με την εξέλιξη αυτού του έργου, γιατί είναι πολύ πιθανό οι παρεμβάσεις που θα χρειαστούν εκεί πέρα να υπερβαίνουν τον…

ΜΕΡΤΥΡΗΣ:… ό,τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Οπότε γι’αυτό το λόγο δεν το ψηφίζουμε εμείς όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά.

…….: Σε ό,τι δε αφορά τη νομιμότητα του κτιρίου, δεν έχει βρεθεί κάποια οικοδομική άδεια αυτή τη στιγμή γι’αυτό το κτίριο, άρα είναι αυθαίρετη κατασκευή προ του… και όπως ξέρετε αυτές νομιμοποιούνται ατελώς για τους Δήμους και προχωράμε σε αυτή τη διαδικασία, είναι προ του ’83, για τους Δήμους είναι ατελώς.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εμείς το καταψηφίζουμε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει;

Κατά πλειοψηφία. Διαφωνούν:

 • Ο κ. Μερτύρης
 • ο κ. Βασιλόπουλος
 • ο κ. Βίτσιος
 • ο κ. Κουτσικούρης
 • ο κ. Μήλας
 • ο κ. Σμυρλιάδης
 • ο κ. Λάκκος
 • ο κ. Κωνσταντάς
 • και ο κύριος… ναι, διαφωνείτε και εσείς; Και ο κ. Καλαντζής.

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010”, αρ. μελ. 01/2010.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, υπήρξαν αυξομειώσεις ποσοτήτων διαφόρων εργασιών και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες που προέκυψαν από τις ανωτέρω μεταβολές χωρίς να επιβαρυνθεί το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, γίνεται χρήση του κονδυλίου των επί έλασσον δαπανών της αρχικής σύμβασης, καθώς και των απροβλέπτων δαπανών της 1ης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η αρχική σύμβαση κλείνει επί έλαττον σε σύγκριση με τον 2ο Α.Π.Ε. κατά 12.332,32 ευρώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς.

ΓΑΒΡΑΣ: Λοιπόν, πεζοδρομήσεις, η πλακόστρωση των πεζοδρομίων, οι ασφαλτοστρώσεις των δρόμων, δεν αναφέρονται τα ονόματα, δεν μπορεί κανείς να δει αν αυτά που μας λέτε γίνονται. Και θα ‘θελα να δούμε το εξής, για να δούμε με πόση προχειρότητα γίνονται όλα αυτά.

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από… σκυρόδεμα, εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης και λοιπά, η αρχική επιμέτρηση, η αρχική προμέτρηση ήταν 50 κυβικά μέτρα και πάει στα 665.

Πλακόστρωση δαπέδων παντός τύπου και λοιπά, 500 μέτρα η προμέτρηση, 3.953 η τελική επιμέτρηση.

Τεχνικά έργα, ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών, -λέω έτσι δειγματοληπτικά, σε άλλα μπορεί να είναι επί έλαττον, αλλά- 400 τ.μ., πάει 1.031 τ.μ.

Δηλαδή δείχνει ότι τελικά και αυτοί που έχουν κάνει τη μελέτη δεν ξέρουν ποιους δρόμους θα πλακοστρώσουν τα πεζοδρόμια, έτσι; Εγώ το καταψηφίζω και για το λόγο ότι βλέπω αυτές τις προχειρότητες και για το λόγο ότι είχε δοθεί παράταση την οποία είχαμε καταψηφίσει τότε, αλλά και για το λόγο ότι δεν αναφέρονται οι δρόμοι στους οποίους γίνονται αυτά τα έργα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γαβρά.

Ο κ. Μπουλμπασάκος.

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Και εγώ έχω κάποιες ενστάσεις και δεν θα το ψηφίσω. Ο ένας λόγος είναι σίγουρα αυτός, ότι προκύπτουνε, ενώ είναι τα πεζοδρόμια, πλακόστρωση πεζοδρομίων, δεν είναι κάποιο έργο το οποίο συναντάει πολλές φορές απρόβλεπτα εμπόδια για να έχουμε διαφορετικές, να προκύπτουν τόσες διαφορετικές, διαφορές από την αρχική μελέτη.

Και το άλλο ζήτημα το πιο σημαντικό για εμάς είναι ότι πραγματικά θα θέλαμε να ξέρουμε με ποιες μελέτες και με βάση ποιες προτεραιότητες και κριτήρια ορίζεται πού θα γίνουν οι πλακοστρώσεις σε πεζοδρόμια και σε ποιους δρόμους θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς έχουμε μια συνολική άποψη γι’αυτό το ζήτημα και λέμε το εξής, γιατί ξέρουμε ότι αυτά είναι και ανταποδοτικού χαρακτήρα. Θέλουμε να πούμε ότι τα κεντρικά δίκτυα όδευσης των πεζών θα πρέπει να είναι μη ανταποδοτικά και επίσης να υπολογίζονται και μια σειρά πράγματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε, δηλαδή και ράμπες για ΑΜΕΑ και ράγες όδευσης τυφλών και διάφορα τέτοια ζητήματα, για τις κεντρικές μιλάμε, έτσι, οδεύσεις πεζών. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε με βάση αυτή τη λογική που έχει επικρατήσει στο Δήμο και διαφωνούμε για τα πεζοδρόμια, να ψηφίσουμε το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Κατά πλειοψηφία, εκτός του κ. Γαβρά και του κ. Μπουλμπασάκου.

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση με επανεκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, (άρθρο 74 παράγραφος 8 του Ν. 3852/2010).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση… με επανεκλογή τακτικού μέλους, λόγω του ότι έχει βγει, ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Σμυρλιάδης, βάσει του άρθρου 74, παράγραφος 8.

Πάμε στη διαδικασία ψηφοφορίας. Εχετε κάποια πρόταση…;

…….: Εμείς έχουμε να προτείνουμε τον κ. Βασιλόπουλο Αργύρη προτείνουμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό, δυο λεπτά, αυτό γίνεται απ’όλη τη μειοψηφία, εκπροσωπούσε όλη τη μειοψηφία;

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

(διακοπή ηχογράφησης)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε…

…….: Εμείς προτείναμε τον κ. Βασιλόπουλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς.

ΓΑΒΡΑΣ: Θα εκφράσω και εγώ την άποψη που λέει ο, που εξέφρασε ο Γιώργος ο Μπουλμπασάκος, ότι δεν θα ‘πρεπε όλες αυτές τις θέσεις να τις πάρει η μείζονα μειοψηφία και ότι θα ‘πρεπε ορισμένες θέσεις και εμείς θα την διεκδικούσαμε δηλαδή αυτή τη θέση αν υπήρχε κάποια συνεννόηση. Δεν ψηφίζουμε λόγω του ότι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνουμε μυστική την ψηφοφορία ή θέλετε…; Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ανοιχτή; Λευκό, λευκό; Απέχετε; Απέχετε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απέχουν απ’την ψηφοφορία, οι δύο ανεξάρτητοι δεν ψηφίζουν, άρα οι υπόλοιποι. 8. Δεν έχεις δικαίωμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ δεν έχεις δικαίωμα, υποψηφιότητα, υποψηφιότητα. Θα ψηφίσει, βεβαίως, βεβαίως κανονικά. Αρα 9.

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απέχουν απ’την ψηφοφορία ο Νίκος ο Γαβράς με τον Γιώργο τον Μπουλμπασάκο, απέχουν απ’τη μειοψηφία.

Συμμετέχουν οι υπόλοιποι 10, εκ των οποίων έλαβε, 9 ο Αργύρης, 9, και μία αρνητική η οποία είναι του κυρίου… Δεν το λέμε, λέμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα πάμε στη διαδικασία του συνόλου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τώρα τέθηκε ο υποψήφιος, ο υποψήφιος λοιπόν που τέθηκε απ’τη μειοψηφία είναι ο κ. Αργύρης Βασιλόπουλος. Και ψηφίζει το σύνολο του Σώματος, εμείς ψηφίζουμε. Συνεχίζουν τα ίδια από εκεί τώρα; Δεν ξέρω. Δύο αποχές και ένα κατά, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο αποχές και ένα κατά. Τον Αργύρη, ναι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομόφωνα, η πλειοψηφία ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 10ο. (εκφωνεί το θέμα)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο 8 ήμασταν, 8 ήμασταν τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σωστό, σωστό.

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των ΚΕΠ Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε γενικέ.

…….: Αυτό αφορά σε εγκρίσεις που έχουμε από την ΔΟΛ ΚΕΠ για προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ. Κάθε χρόνο βάσει της δυναμικότητας του ΚΕΠ εγκρίνουνε κάποιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθυστερούνε πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας έχουν εγκριθεί 6 συμβάσεις μίσθωσης έργου και καλούμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να εξειδικεύσουμε τι ειδικότητες θα έχουμε, τι κλάδος θα είναι βασικά, γιατί η ειδικότητα είναι διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών γι’αυτούς τους 6. Και η πρόταση είναι για 2 ΠΕ και 4 ΔΕ.

Η διαδικασία που προσλαμβάνονται αυτοί είναι με τα κριτήρια που προσλαμβάνονται όλες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου πια, κριτήρια ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω -συμφωνούμε και το ψηφίζουμε- απλά θα ήθελα να ρωτήσω απ’αυτούς τους ήδη υπάρχοντες στα ΚΕΠ που δουλεύουνε, πόσοι είναι με συμβάσεις έργου και αν λήγουν οι συμβάσεις τους, πότε λήγουνε; Μήπως το γνωρίζουμε αυτό;

…….: Με συμβάσεις έργου δεν έχουμε κανένα, έχουν λήξει οι συμβάσεις έργου, υπάρχουν κάποιοι που ήτανε με συμβάσεις έργου και τώρα είναι με ασφαλιστικά μέτρα, νομίζω ότι είναι 3 άτομα, να το επιβεβαιώσω αν θέλετε αύριο αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Συμπληρωματική μία ερώτηση μου επιτρέπετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ο κ. Κωνσταντάς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οι ΠΕ πρέπει να έχουνε συγκεκριμένο τίτλο σπουδών ή οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό τίτλο; Εννοώ μπορεί να είναι διοικητικό οικονομικό, να είναι της Παντείου, να είναι συγκεκριμένο στα προσόντα τους ή φτάνει να είναι ΠΕ; Οτιδήποτε, έτσι; Μπορεί να ‘ναι της Δημόσιας Διοίκησης, ξέρω ‘γώ, κάτι να έχουνε, να είναι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.

ΓΑΒΡΑΣ: Εχουμε ξαναεκφράσει την αντίθεσή μας με τέτοιου είδους συμβάσεις οι οποίες εφαρμόζονται από τους Δήμους εδώ και χρόνια και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Εμείς θα συμφωνούσαμε με αυτό, με αυτές τις προσλήψεις συμφωνούμε αλλά με συμβάσεις αορίστου χρόνου, λέμε όχι σ’αυτές τις συμβάσεις, όχι στις προσλήψεις, δεν λέμε όχι για τις προσλήψεις, λέμε όχι γι’αυτού του είδους τις συμβάσεις, εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θα μου πείτε βέβαια ότι αυτό λέει ο νόμος, αυτό λέει η πολιτική της κυβέρνησης και αυτό κάνετε. Προηγουμένως είχατε αντίρρηση και ενώ βάζετε μπροστά για να διαλύσετε τον καπιταλισμό, τους εμπόρους καταρχήν και λοιπά, εδώ συμφωνείτε με τους νόμους τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστούμε κ. Γαβρά, ευχαριστούμε.

Κατά πλειοψηφία… Κύριε Βίτσιο, ο κ. Βίτσιος.

ΒΙΤΣΙΟΣ: Απλά μία ερώτηση. Μιλάμε για 24μηνη σύμβαση έργου κ. γενικέ; Μιλάμε για ετήσια έγκριση που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω παρακάτω ότι για τις αμοιβές και μιλάτε για το διάστημα πλέον των 24 μηνών και τα λοιπά, εννοείτε δηλαδή τις αμοιβές των αυτών που δουλεύανε; Δεν μπορώ να το καταλάβω, επί λέξει λέει δηλαδή, η αμοιβή ορίζεται σε 880 ευρώ μηνιαίως μετά τη συμπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται απ’το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΠΕΣ. Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μηνου η αμοιβή ορίζεται σε 1.000 ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Δηλαδή αυτά όλα είναι το copy paste απ’τα παλιά;

…….: Αυτό είναι απ’την υπουργική απόφαση διατύπωση ακριβώς.

ΒΙΤΣΙΟΣ: Είναι copy απ’τα παλιά, έτσι για να καταλάβω δηλαδή. Αρα εμείς, για την καθαρότητα της… εμείς εγκρίνουμε, ζητήσαμε, έχουμε έγκριση για 6 συμβάσεις ετήσιες, τις εξειδικεύουμε σε 3 ΠΕ αν θυμάμαι καλά και 3 ΔΕ. Αρα ζητάμε 2 ΠΕ και 4 ΔΕ, αυτό ψηφίζουμε, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.

Εκτός του κ. Γαβρά.

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης περί κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηρθε η τακτική επιχορήγηση που είναι 59.353,00 ευρώ και η κατανομή γίνεται όπως πάγια γινότανε και στο παρελθόν, σύμφωνα με τις σχολικές μονάδες, τις αίθουσες και τον αριθμό των μαθητών. Και προτείνεται 33.338,84 στην Α’βάθμια Σχολική Α’βάθμια και 26.014,19 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή της Β’βάθμιας Εκπαίδευσης. Ετσι, βγαίνει με τύπο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Συμφωνούμε, το ψηφίζουμε, μόνο θα ήθελα κ. πρόεδρε αν είναι εύκολο να ‘χαμε στην κατοχή μας τον αριθμό των μαθητών και των τμημάτων ανά Δημοτική Ενότητα, γιατί δεν τα έχουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας τα ‘χω ετοιμάσει όλα.

Κύριε Γαβρά.

ΓΑΒΡΑΣ: Συμφωνούμε, ήθελα μόνο να ρωτήσω το εξής. Με βάση την χρηματοδότηση που παίρνουμε από το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και σε τι ποσοστό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 1/5 καλύπτει το Υπουργείο, τα υπόλοιπα 4/5 τα καλύπτει ο Δήμος.

ΓΑΒΡΑΣ: Επομένως καλό θα ‘τανε να κάνουμε μια νύξη να αυξηθούν οι επιχορηγήσεις έτσι ώστε να καλύπτονται πλήρως οι λειτουργικές δαπάνες ή δεν θέλετε και αυτό;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, θέλουμε, το θέλουμε, Νίκο μπροστά εσύ, πίσω εγώ, μαζί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. Ευχαριστούμε.

ΘΕΜΑ 11ο

Λήψη απόφασης για καταβολή έκτακτης επιχορήγησης για θέρμανση στις Σχολικές Επιτροπές.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ο χειμώνας παιδιά συνεχίζεται ακόμα και τα σχολεία, το πετρέλαιο έχει ακριβύνει φέτο, απ’ό,τι ξέρετε πέρσι το αγοράζαμε 0,65, 0,70, πόσο ήτανε, 0,75 και φέτο έχει φτάσει το ευρώ και έχει υπερβεί και αρκετές φορές, τα σχολεία παρά το ότι τα είχαμε ενισχύσει με 30 και 30, 60.000, Νίκο τώρα αυτό υπάγεται στην απάντηση που σου ‘δωσα προηγουμένως, το πετρέλαιο είναι λειτουργική δαπάνη, είχαμε δώσει στο προηγούμενο συμβούλιο ή προ προηγούμενο νομίζω 30 και 30, 60 και τώρα ξαναδίνουμε 10 και 30 για λειτουργικά, αυτό είναι λειτουργικά, έκτακτη λειτουργική ενίσχυση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά.

ΓΑΒΡΑΣ: Συμφωνούμε, ήθελα να ρωτήσω πάλι, προβλέπεται σ’αυτό εδώ η πληρωμή των καθυστερούμενων των 3 εργαζόμενων στους παιδικούς σταθμούς εκεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο το ‘να, άλλο τ’άλλο.

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Υπάρχει δικαστική απόφαση αλλά δεν υπάρχει Εφετειακή να είναι οριστική. Υπάρχουνε καθυστερούμενα, διεκδικούμενα από 3 εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι έχουν τελεσιδικήσει, αλλά…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εάν δεν τελεσιδικήσει, δεν μπορούν να πληρωθούνε, αν έχει τελεσιδικήσει πρέπει να πληρωθεί.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μας πει ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου, είναι άλλο θέμα όμως αυτό, έτσι; Δεν είναι σχολική επιτροπή, αυτή είναι για τα σχολεία…

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, άλλο λες, άλλο θέμα. Αυτό το θέμα είμαστε τώρα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι ενίσχυση των σχολικών επιτροπών για τα σχολεία Α’βάθμιας, Β’βάθμιας για πετρέλαιο. Αυτό που λες εσύ αφορά το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Μέριμνας και λοιπά, που είναι ΚΑΠΗ και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, είναι προσωπικό Βρεφονηπιακών, είναι άλλο πράγμα, είναι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. Ευχαριστούμε.

ΘΕΜΑ 12ο

Λήψη απόφασης για επιχορήγηση (β’δόση) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Παλλήνης”, στα πλαίσια λειτουργικών αναγκών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, είναι επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου στα πλαίσια λειτουργικών αναγκών με το ποσό των 400.000, είναι για λειτουργικά έξοδα μέσα στα οποία Νίκο είναι και μισθοί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι οι αποζημιώσεις αυτές που λες, αλλά είναι και μισθοί. Ναι, μας πει ο πρόεδρος δυο λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας πει ο κ. Αβαρκιώτης.

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Για τις 3 κυρίες που έχουν τελεσιδικήσει οι δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν τα χρήματα στο Νομικό Πρόσωπο. Μόλις γυρίσει ο προϋπολογισμός από την Περιφέρεια θα πληρωθούν και οι τρεις κανονικότατα. Εχει τακτοποιηθεί το θέμα, απλώς πρέπει να γυρίσει ο προϋπολογισμός, θέλει έγκριση ο προϋπολογισμός. Αυτά τώρα τα σημερινά που βγάζουν προς το Νομικό Πρόσωπο είναι για τις λειτουργικές δαπάνες του Νομικού Προσώπου. Εχουνε κωδικό, είναι μέσα στον προϋπολογισμό τα χρήματα αυτά, απλώς να γυρίσει ο προϋπολογισμός για να πληρωθούνε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Αβαρκιώτη.

Ο κ. Μερτύρης.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε κ. πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Κύριε Γαβρά.

Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 13ο

Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και παραχώρησης χώρων για υπαίθρια διαφήμιση (Αρθρο 1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 3 του Ν. 2946/2001).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια επιτροπή η οποία επιμελείται τα των μισθώσεων ακινήτων του Δήμου και για παραχώρηση χώρων για υπαίθρια διαφήμιση. Προβλέπεται ως πρόεδρος ο Δήμαρχος και ως μέλη 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Εγώ είμαι εκ του νόμου. Προτείνουμε απ’την πλευρά, μπορούμε να προτείνουμε, δεν λέει μειοψηφία-πλειοψηφία, αλλά εμείς προτείνουμε να είναι ένας Σύμβουλος απ’την πλειοψηφία και ένας απ’την μειοψηφία, για λόγους διαφάνειας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, ποιον προτείνετε;

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Συμφωνούμε και προτείνουμε τον κ. Βίτσιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βίτσιος λοιπόν.

(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Βίτσιος εδώ προτείνεται. Και αναπληρωματικούς εμείς προτείνουμε για τον δικό μας, για το δικό μας τακτικό μέλος, αναπληρωματικό τον κ. Δημόπουλο. Και πέστε μας και ένα αναπληρωματικό. Νίκο εσύ; Αβαρκιώτης Φώτιος είπα ρε παιδιά, δεν το ‘πα; Το διάβασα μόνος μου τότε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γαβράς, Γαβράς Νίκος.

ΘΕΜΑ 14ο

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων, της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2012.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ προτείνουμε τον κ. Δρούγκα ως τακτικό μέλος και τον Σταματίου τον Θόδωρο, είναι μια επιτροπή, δεν λειτουργεί ποτέ έτσι κι αλλιώς, να μην έχετε πρόβλημα. Εχουμε θέατρα τώρα στον ευρύτερο Δήμο; Για να μην τσακώνονται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. Ευχαριστούμε.

ΘΕΜΑ 15ο

Λήψη απόφασης για έγκριση της Α’ Κατανομής επιχορήγησης των Αθλητικών Σωματείων Δήμου Παλλήνης, έτους 2012.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό επειδή δεν έχουν δώσει όλα τα σωματεία τα στοιχεία που προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται η Α’κατανομή με ποσά που τα θεωρούμε ως έναντι και θα γίνει η εκκαθάριση στην επόμενη φάση, που ελπίζουμε να μας φέρουν τα στοιχεία τους. Εχετε στα χέρια σας παιδιά τον κατάλογο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας τον έχουμε δώσει;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, 1.500 είναι… Καλαθοσφαίριση.

ΚΑΟ Γέρακα, 1.500.

Ομιλος Φιλάθλων Γέρακα Πετοσφαίριση, 3.500.

Αθλητική Ενωση Γέρακα Ποδόσφαιρο, 5.000.

Νηρέας Υγρός Στίβος, 3.500.

Αθλητικός Ομιλος Παλλήνης Πετοσφαίριση, 8.000, επειδή είναι σε μεγάλη κατηγορία.

Αθλητικός Ομιλος Παλληνιακός Ποδόσφαιρο, 5.000, θα βάλεις ίδιο με το αυτό Γιώργο, 5.000 διορθώνεται αυτό, 5.000.

Γυμναστικός Σύλλογος Παλλήνης Καλαθοσφαίριση, 1.500.

Αθλητικός Ομιλος Αγ. Νικολάου, 2.500.

Ατλαντίς Ανθούσας, 1.000.

Αμυνα Ανθούσας, 1.000.

Αθλητική Ενωση Μεσογείων… 1.500.

Σύνολο 35.500 βγαίνει αυτό, από 36.000 νομίζω; 35.500.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή δεν είναι ισομερής η κατανομή, έτσι, με τη β’δόση κ. Δήμαρχε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, είναι έναντι σε πρώτη φάση.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Γιατί βλέπω πολλές μειώσεις εδώ, έχει πέσει η τρόικα εδώ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, φέτος δεν θα ‘χουμε δύο, φέτος θα ‘χουμε τρεις ή τέσσερις.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εγώ επειδή είμαι και πρόεδρος στον Παλληνιακό δεν μπορώ να συμμετάσχω, οπότε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέρσι είχαμε δύο, γι’αυτό παρασύρεσαι και νομίζεις ότι θα ‘ναι… Πιθανόν να ‘χουμε 3 δόσεις, δηλαδή λογικά τώρα που έχουμε τον προϋπολογισμό κανονικά δίνουμε μία τώρα, μία θα δώσουμε στο κλείσιμο της χρονιάς, μία στην έναρξη μετά που θα ‘χετε ανάγκη, τα βάζουμε κάπως έτσι και θα δούμε αν προλάβουμε στο τέλος μετά, θα το δούμε, δηλαδή θα ‘χουμε τουλάχιστον τρεις πάντως.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εγώ δεν συμμετέχω στη διαδικασία λόγω της ιδιότητάς μου σαν πρόεδρος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, γιατί, δεν πειράζει, δεν είναι προσωπικό, συμμετέχεις κανονικά.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Οπότε το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς, μια ερώτηση.

ΓΑΒΡΑΣ: Είναι όλες οι ομάδες που υπάρχουν μέσα στο Δήμο Παλλήνης ή…;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, όλες, όλες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ομόφωνα λοιπόν.

ΘΕΜΑ 16ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου, έτους 2012.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ είναι για 25η Μαρτίου. Σας ενημερώνω ότι φέτος την 25η Μαρτίου θα φέρουμε, όπως είχα φέρει στο Γέρακα παλιά τον σύλλογο απ’την Καλαμάτα που αναπαριστά την Επανάσταση, έτσι; Και καλό είναι να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση όλοι, είναι μια σημαντική εκδήλωση. Ο Αργύρης την ξέρει φαντάζομαι, έτσι, Καλαματιανός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, έχετε το λόγο.

Κύριε Βασιλόπουλε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς θα ήθελα να πω, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, έτσι, που μας τιμά ιδιαίτερα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα γίνει στη Δημοτική Ενότητα της Παλλήνης μετά το πέρας της παρέλασης και στο χώρο εκεί που περατώνεται η παρέλαση, θα στήσουμε από την απέναντι πλευρά, στο ρεύμα προς Γέρακα δηλαδή απ’τη Λεωφόρο Μαραθώνος που είναι ο κόσμος, θα στήσουμε την εξέδρα εκεί για να κάνουν την εκδήλωση εκεί. Στη Μαραθώνος όπως πάντα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μερτύρη, πείτε.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εχω μία ένσταση, ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό και αφορά την κατασκευή εξέδρας. Θεωρώ είναι ένα ποσό αρκετά θεωρώ σημαντικό 1.500 ευρώ, εφόσον η Παλλήνη ξέρω ότι έχει εν πάση περιπτώσει, μπορεί να στήσει την εξέδρα, υπάρχει εξέδρα στην Παλλήνη, γιατί να πληρώνουμε αυτά τα 1.500άρια;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εξέδρα που υπάρχει, καταρχήν αυτή που υπάρχει στην Παλλήνη που ήμουνα 28 Οκτωβρίου, την θεωρώ απαράδεκτη εγώ λίαν επιεικώς. Τα παιδιά περνάνε, τα κεφάλια τους είναι κάτω απ’τα πόδια μας, είναι τόσο ψηλή, εκτός του ότι δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς αισθανόσασταν και την αίσθηση ότι ήταν πολύ ψηλά να πέσεις κάτω και είναι και επικίνδυνη, αλλά είναι θεωρώ τα παιδιά δηλαδή πρέπει να γυρνάνε να βλέπουν κάπως ξέρω ‘γώ τους επισήμους όταν γυρνάνε το κεφάλι, αν το γυρνάνε πια. Αλλά τώρα εκεί όπως, όχι, όχι, εγώ η άποψή μου είναι να είναι χαμηλότερα και εκτιμώ ότι και στην Παλλήνη, δεν ξέρω αν το ‘χετε υπολογίσει το κόστος παιδιά -μήπως έπρεπε να είναι αλλαγμένο; Εχετε υπολογίσει κόστος και για το Γέρακα και για την Παλλήνη;- θεωρώ ότι η εξέδρα φέτος πρέπει να γίνει καινούργια και στην Παλλήνη και πιο χαμηλή Τάκη. Και οικονομία παιδιά, μπορούμε να κάνουμε σε πολλά χιλιάδες πράγματα οικονομία και καλό είναι να μην κάνουμε και σε αυτά, έτσι; Εκτός αν θέλετε να καταργήσουμε τις παρελάσεις.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Οχι, δεν υπάρχει κάποια ένσταση για την παρέλαση, προς Θεού, έτσι, αλλά..

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά η εξέδρα αυτή, όσοι είχατε μπει πάνω ξέρετε ότι ήταν να σκοτωθεί άνθρωπος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουλμπασάκος.

ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ: Δεν θα το ψηφίσω το θέμα, γιατί για άλλη μια φορά γίνονται δύο παρελάσεις, το ‘χω βάλει το θέμα από την αρχή, τρεις. Λοιπόν, είναι θέμα δηλαδή σημειολογικό, θα πρέπει να κάνουμε μία παρέλαση και ας μπούμε σε δευτερευόντως και τριτευόντως αυτή αν χρειάζονται οι παρελάσεις ή όχι, αλλά το ζήτημα που επείγει αυτή τη στιγμή είναι να μη γίνονται τρεις παρελάσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

Ο κ. Βίτσιος.

ΒΙΤΣΙΟΣ: Με κάλυψε ο συνάδελφος ο Μπουλμπασάκος, το ‘χω ξαναπεί εξ άλλου και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, πρέπει και επιβάλλεται και ίσως είναι η ευκαιρία σήμερα να αποφασίσουμε για μία παρέλαση και μάλιστα πρόταση είχα κάνει και παλιότερα, την επαναφέρω και τώρα ότι για μένα η Λεωφόρο Μαραθώνος στο ένα ρεύμα από το ύψος του Carrefour μέχρι το ύψος του γηπέδου της Παλλήνης και με δίοδο να φύγουν τα παιδιά από τη Λεωφόρο Ανθούσης για να γυρίσουν από Γέρακα και τα λοιπά και με την εξέδρα σ’αυτό το ύψος του γηπέδου της Παλλήνης, θεωρώ ότι είναι ιδανικότατο και θα πρέπει επιτέλους ως Δήμος να πάρουμε την οριστική απόφαση να σταματήσει αυτό. Είναι μια συμβολική κίνηση, εγώ είμαι υπέρ των παρελάσεων, δεν βάζω ιδεολογικά ζητήματα που ‘βαλε ο Γιώργος, για να διαχωρίσουμε και τα πράγματα, εκτιμώ λοιπόν ότι ήρθε ο καιρός να κάνει ο Δήμος μας ενιαία μία παρέλαση. Θέλουμε να γίνουμε ενιαίος Δήμος, ε, δεν μπορούμε να ‘χουμε για μικροσκοπιμότητες θα πω εγώ, χωρίς να σημαίνει υπαινιγμό, τρεις παρελάσεις και στη λογική του ότι ο καθένας κρατάει το τσιφλίκι του και το τοπικιστικό του μένος γιατί θα κόψει η παρέλαση στη μία μεριά ή στην άλλη, η Λεωφόρο Μαραθώνος είναι και για τους τρεις Δήμους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να τα θυμάστε αυτά όταν σε επόμενη παρέλαση το φέρουμε ως θέμα, έτσι, την ενοποίηση εννοώ των παρελάσεων. Συμφωνώ, συμφωνώ.

ΒΙΤΣΙΟΣ: Αρα υιοθετείτε την άποψή μας, αλλά όχι απ’αυτή την παρέλαση, από επόμενη. Αμα έχει τον Μαζίτσο τελετάρχη, δεν φοβάμαι τίποτα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνεί ο Νίκος ο Γαβράς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνεί ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σμυρλιάδης; Μόνο ως προς την εξέδρα.

Κύριε Λάκκο;

Κύριε Μερτύρη, καταψηφίζει; Καταψηφίζει ο κ. Μερτύρης λέει.

…….: Ναι, καταψηφίζουμε. Για την παρέλαση δεν είναι;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολοι;

…….: Ναι, ναι, το καταψηφίζουμε… το θέμα των εξόδων, έτσι, εξηγήσαμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λάκκος, καταψηφίζεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζει ο κ. Κωνσταντάς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βελιώτης ψηφίζει κανονικά.

…….: Από τη στιγμή που ο κύριος, έχω να δηλώσω το εξής σαν επικεφαλής του συνδυασμού, από τη στιγμή που ο κ. Κωνσταντάς διαχωρίζει, αφ’ης στιγμής διαχωρίζει τη θέση του απ’το συνδυασμό και δεν εκφράζει πλέον το συνδυασμό για εμάς. Αυτό είναι θέμα δικό μας κ. Κωνσταντά, εμείς το δηλώνουμε, το δηλώνω σαν επικεφαλής του συνδυασμού. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία λοιπόν. Διαφωνούντων:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαφωνούντων:

Σμυρλιάδη, Λάκκου, Βασιλόπουλου, Μερτύρη, Βίτσιου

ΘΕΜΑ 17ο

Λήψη απόφασης για καταβολή ποσού στους Ευσταθίου Χαριάτη και Αγγελου Χαριάτη ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφορά μία εισφορά από σχέδιο πόλης, είχε κατά λάθος πληρωθεί ενώ έγινε προσκύρωση από γειτονικό οικόπεδο και δεν έπρεπε να πληρώσει και οφείλουμε να επιστρέψουμε το ποσό αυτό σαν αχρεωστήτως καταβληθέν.

Λοιπον, ομόφωνα, έτσι; Προχώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, για το θέμα 17ο.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά; Κύριε Μπουλμπασάκο;

Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 18ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της κοπής ενός ξερού πεύκου επί της οδού Αγαμέμνωνος στη ΔΕ Γέρακα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κοπή ενός ξερού πεύκου είναι στην οδό Αγαμέμνωνος, ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα;

…….: Ομόφωνα, με την παρατήρηση όταν κόβεται ένα ξερό, να βάζετε δύο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειωθεί αυτό, να σημειωθεί παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.