Αυξάνεται το όριο των απευθείας αναθέσεων των Δημάρχων στις 30.000 €

Με νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών αντικαθίσταται πλήρως το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016 (Νόμος Σπίρτζη) και αυξάνεται το όριο των απευθείας αναθέσεων των Δημάρχων κατά 10 χιλ. € και κατά 40.000 € σε ειδικές περιπτώσεις.  

Οι αλλαγές περιέχονται στο άρθρο 50 του Νομοσχεδίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Ειδικότερα:

Επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και ειδικές εξαιρέσεις με μεγαλύτερο όριο, που φθάνει τις 60.000 ευρώ.
Ως και σήμερα, το αρθρο 118 όριζε ως όριο τις 20.000 ευρώ.