Από 11 Φεβρ. ως & 2 Μαρτίου θα είναι αναρτημένες οι Πολεοδομικές Μελέτες “Κάτω Χαρβάτι» & «Νότια Έδρα»

Από τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου και ως το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013 θα είναι αναρτημένες στο Δημοτικό Κατάστημα του Γέρακα (Ιθάκης 12) οι πολεοδομικές μελέτες της δημοτικής ενότητας Παλλήνης «Κάτω Χαρβάτι» και «Νότια Έδρα» -προσοχή: δεν αφορά τη μελέτη «Νοτίως Έδρας»- προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες που έχουν ιδιοκτησία γης στις συγκεκριμένες περιοχές.

Πρόκειται για τις πολεοδομικές μελέτες υπ.αριθμ. 10 σε ότι αφορά το Κάτω Χαρβάτι και 2 τη «Νότια Έδρα» για τις οποίες η σχετική απόφαση ελήφθη στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2012.

Αμφότερες οι πολεοδομικές μελέτες είναι έργο της μελετητικής εταιρείας «GEOPLAN Π.ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ-Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» και όπως σχεδόν οι περισσότερες Π.Μ. της δημοτικής ενότητας Παλλήνης «έρχονται» από το …. μακρινό παρελθόν, δεδομένου ότι διακρίνονται από μεγάλη και ως ένα βαθμό αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην εξέλιξή τους. Εύλογα η ανάρτησή τους αποτελεί σημαντικό γεγονός και σηματοδοτεί την επικείμενη ολοκλήρωσή τους.

Αναφορικά με την Πολεοδομική Μελέτη «Κάτω Χαρβάτι»: η πρώτη ανάρτηση έγινε το 2001 επί δημοτικής αρχής κ. Σπ. Κωνσταντά. Δεδομένου ότι και από τις δύο μελέτες έλειπαν οι οριοθετήσεις των ρεμάτων Παπαχωραφίου και Μάριζας στα νοτίως της Λεωφόρου Μαραθώνος τμήματά τους, επρόκειτο για τυπική –μάλλον προσχηματική- διαδικασία αφού ήταν γνωστό ότι χωρίς τις οριοθετήσεις, οι πολεοδομικές μελέτες δεν είχαν τύχη.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία οριοθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των δύο ρεμάτων που επηρεάζουν αμφότερες τις πολεοδομικές ενότητες, ουσιαστικά ξεκίνησε το 2011 –δηλαδή 10 χρόνια μετά….- επί δημοτικής αρχής Αθαν. Ζούτσου και με θεματικά αρμόδιο τον ως πρότινος αντιδήμαρχο κ. Κώστα Μπάκα και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο οποίο, από σύμπτωση, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της ΠΕΔΑ ο Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης.

Σημειώνεται ότι μετά τη ανάρτηση και αξιολόγηση των όποιων ενστάσεων, οι δύο πολεοδομικοί φάκελοι θα αποσταλούν στο θεσμικό όργανο που αντικατέστησε το παλαιό Σ.Χ.Ο.Π. (ονομάζεται: Συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) που είναι και ο “προθάλαμος” της οριστικής ολοκλήρωσής τους.

• Όσοι ενδιαφέρονται να έχουν πληρέστερη ενημέρωση για τις δύο Πολεοδομικές Μελέτες που θα είναι αναρτημένες επί εικοσαήμερο στο Δημοτικό Κατάστημα Γέρακα, μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέσω των αριθμών τηλεφ. 210.660.46.49 & 210.660.47.17