Αυξήσεις στα πρόστιμα και στις ποινές για τα αυθαίρετα καταγγέλλει η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α

Αυξήσεις «άνω του ορίου» και μάλιστα αναδρομικά, έρχονται στα πρόστιμα και στις ποινές για κατασκευή αυθαιρέτων μετά την 28η Ιουλίου 2011, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). 

Αναλύοντας το σχετικό νομοσχέδιο, που ψηφίσθηκε πρόσφατα, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι, μεταξύ άλλων, επαναφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, ενώ θεσμοθετεί μια σειρά από «χαράτσια» και πιστοποιητικά που θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων στο νομοσχέδιο

1. Προβλέπεται η εντός πενταετίας έκδοση «ταυτότητας κτιρίου» όλων των δημόσιων οικοδομών και των οικοδομών δημοσίου ενδιαφέροντος και χρήσης (συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, Υγείας, κλπ.), ενώ οι ιδιωτικές οικοδομές θα καταγράφονται κατά τη μεταβίβασή τους, αντί του πιστοποιητικού μηχανικού που ισχύει έως τώρα.

2. Επιχειρείται η επανενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

3. Με μια ιδιαίτερα ασαφή διατύπωση ορίζεται ότι «δεν επιτρέπονται η μίσθωση και η παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης». Η ισχύς της διάταξης αφορά προφανέστατα ης μελλοντικές μισθώσεις και όχι τις υφιστάμενες ή οποιαδήποτε παράταση ή τροποποίησή τους, καθόσον αναφέρει ότι «δεν επιτρέπεται» η σύναψή τους και όχι ότι «είναι απολύτως άκυρες».

4. Πολλαπλασιάζονται αναδρομικά τα πρόστιμα και οι ποινές για κατασκευή αυθαιρέτων μετά την 28η Ιουλίου 2011, σε ύψη και ποσά δημευτικού -κυριολεκτικά- χαρακτήρα, και χωρίς οι πολίτες να έχουν την παραμικρή δυνατότητα νομιμοποίησης των κτισμάτων αυτών! Δηλαδή, όσοι έχουν υποπέσει σε αυθαιρεσία κατά το διάστημα αυτό με τη διάταξη αυτήν κινδυνεύουν κυριολεκτικά να χάσουν το σπίτι τους, ακόμη και για μικροπαραβάσεις, το ποσό των οποίων αδυνατούν πλήρως να καταβάλουν, ακόμη και αν κατεδαφίσουν όποια αυθαίρετη προσθήκη, ημιυπαίθριο, κλπ.!

5. Μειώνονται τα παράβολα και, υπό προϋποθέσεις, το ενιαίο ειδικό πρόσημο, θεσπίζονται διάφορες διευκολύνσεις καταβολής, πλην όμως δεν μειώνεται ο βασικός συντελεστής 0,15 του προστίμου ανά τ.μ. κτίσματος, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται οικονομικά εφικτή η δήλωση αυθαιρέτων με μεγάλα εμβαδά. Όμως, η αγνώστου κόστους υποχρεωτική μελέτη «σεισμικής τρωτότητας» επιβαρύνει την όλη διαδικασία και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα.

6. Καθιερώνεται η δυνατότητα δήλωσης αυθαιρεσιών από συνιδιοκτήτη οριζόντιας ή κάθετης συνιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως του ποσοστού του, καθώς και υπερβάσεων καθ’ ύφος ή κατά πλάτος (οριζόντιας), και της κατάληψης κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής και όταν η ίδια αυθαίρετη επέκταση υφίσταται σε όλους τους ορόφους της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

7. Οι δηλώσεις υπαγωγής θα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό από 5% έως 20%, «ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα διενεργείται από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο με αλγόριθμο που αποστέλλεται από το Κεντρικό Παρατηρητήριο».

8. Μεμονωμένες ιδιοκτησίες θα μπορούν να αποκόπτονται από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών και θα απαλλάσσονται πλήρως από τις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης, εφόσον δηλώσουν ότι θα εγκαταστήσουν στην ιδιοκτησία τους «ενεργειακά αποδοτικότερο» σύστημα θέρμανσης, με μοναδική «υποχρέωση» να συμμετέχουν σης δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης της κεντρικής θέρμανσης του κηρίου.

9. Ιδρύεται νέα, πολυπλόκαμη υπηρεσία, που ονομάζεται Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δικτυωμένη σε ολόκληρη τη χώρα.

10. Τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, και καθορίζονται οι εργασίες για ης οποίες αρκεί άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, καθώς και αυτές για ης οποίες δεν απαιτείται.