Έλεγχοι αυθαιρέτων με ηλεκτρονικά μέσα και αύξηση των ελεγκτών δόμησης

Γ. Σταθάκης, Γ. Στασινός

Η χρήση των νέων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσων καταγγελιών και ελέγχων για θέματα αυθαίρετης δόμησης ήταν το αντικείμενο σύσκεψης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, κ. Γιώργου Στασινού. 

Συναποφασίστηκε: από τις αρχές Σεπτεμβρίου, μαζί με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, θα ανοίξει και το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, για την εγγραφή μηχανικών με τα αντίστοιχα δικαιώματα, κατ’ εφαρμογή του 4495/2017, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών τόσο για τη νόμιμη όσο και την αυθαίρετη δόμηση. Τα πορίσματα των ελεγκτών δόμησης θα υποβάλλονται και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περαιτέρω αξιοποίηση.

Το νέο αυτό μητρώο αναμένεται να ενεργοποιηθεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου και θα αρχίσει να πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος δειγματοληπτικός έλεγχος του 5% των δηλώσεων αυθαιρέτων, των νόμων 4178 και 4495, από ελεγκτές δόμησης.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ σχεδιάζουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγγελιών για την αυθαίρετη δόμηση, το οποίο θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους. Το νέο αυτό εργαλείο θα είναι ανοιχτό για χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Με την καταβολή σχετικού παραβόλου θα δίνεται η δυνατότητα καταγγελίας αυθαιρεσιών δόμησης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι καταγγελίες θα εξετάζονται από ελεγκτές, που θα επιλέγονται μέσω του μηχανισμού ηλεκτρονικής κλήρωσης. Μετά τη βεβαίωση της αυθαιρεσίας, μέσω του συστήματος θα δρομολογούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι τη διοικητική επιβολή του σχετικού προστίμου ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία θα τροφοδοτούν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (taxisnet) για τον αυτόματο καταλογισμό και είσπραξή τους.

Μόνο στις περιπτώσεις εντοπισμού αυθαιρεσιών από τους ελεγκτές δόμησης θα επιστρέφεται το παράβολο στον καταγγέλλοντα μέσω του συστήματος. Ολες οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα υποστηρίζουν τα Παρατηρητήρια Δόμησης μέχρι και την υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης.

«Η παθογένεια δεκαετιών πρέπει να τελειώσει. Εχουμε πλέον τα εργαλεία και το νομικό πλαίσιο. Βούληση και δουλειά χρειάζονται», δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. «Το ΤΕΕ προσφέρει στην πολιτεία τεχνογνωσία και ηλεκτρονικά συστήματα, με τη δύναμη των χιλιάδων μηχανικών μελών του».